DYREKTOR SZKOŁY


Dorota Jarnecka

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi “Emmanuel”

Absolwentka:

 • Akademia Pedagogiczna – studia magisterskie- kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika specjalna, zakres: pedagogika terapeutyczna,
 • Uniwersytet Jagielloński – studia podyplomowe – Organizacja i metody pomocy społecznej,
 • Akademia Pedagogiczna – studia podyplomowe – Pedagogika Specjalna- Oligofrenopedagogika,
 • Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji – kurs kwalifikacyjny – Organizacja i zarządzanie oświatą,
 • Uniwersytet Jagielloński – Studium Komunikacji interpersonalnej i negocjacji.

Ukończone szkolenia i warsztaty:

 • Praca programem profilaktycznym Spójrz inaczej dla uczniów klas I-III.
 • Program profilaktyczny Spójrz Inaczej dla uczniów klas IV-VI i gimnazjum.
 • Program profilaktyczny Spójrz inaczej na agresję- Jak radzić sobie z agresją i przemocą w szkole.
 • Nauczanie kreatywne – KLANZA.
 • Motywowanie uczniów do nauki i zmiany w zachowaniu.
 • Terapia bajką i metaforą.
 • Szkolenie przygotowujące do pomocy dzieciom z syndromem FAS.
 • Metody zapobiegania przemocy i agresji.
 • Rozumienie uczuć własnych i innych jako warunek poprawnej komunikacji i integracji grupy.
 • Innowacyjne metody diagnozy i terapii dzieci z trudnościami szkolnymi.
 • Efektywna ewaluacja w praktyce.
 • Radzenie sobie z uczniem prowokującym.
 • Diagnoza w kierunku autyzmu i zespołu Aspergera.
 • Projektowanie wstępnej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej w aspekcie profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia.

Doświadczenie zawodowe:

 • Zespół Szkół Specjalnych nr 1– 8 lat:
  – nauczyciel-terapeuta,
 • Chrześcijańska Szkoła Podstawowa Uczeń – 4 lata:
  – nauczyciel wspomagający,
  – przewodnicząca zespołu psychologiczno-pedagogicznego,
  – przewodnicząca zespołu nauczycieli wspomagających,
  – przewodnicząca zespołu ds. ewaluacji,
  – wicedyrektor Szkoły .
 • Uniwersytet Pedagogiczny – 3 lata:
  – prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów:
  „Techniki i projektowanie programów psychoedukacyjnych” oraz
  „Techniki socjoterapeutyczne”,
 • Od 2015 roku dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi “Emmanuel”.

Przyczyniła się do stworzenia i rozwoju środowiska przyjaznego integracji dla dzieci niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Chrześcijanka – naśladowczyni Chrystusa.
Szczęśliwa żona, mama dwójki dzieci, kota, psa, pozostająca na nieustającej diecie.
Miłośniczka koni, psów i spacerów przed siebie.

Bez jedzenia można przeżyć kilka dni, ale całe życie można przeżyć bez sensu

Nie ma problemów są wyzwania

Pan jest pasterzem moim