W dniach 5-20 XII 2023 roku uczniowie z klas 7 i 8 z Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej z Odziałami Integracyjnymi „Emmanuel”w Krakowie, uczestniczyli w projekcie „Lekcje o Finanasach”. Przedsięwzięcie było w 80% finansowane przez Ministerstwo Finansów. Celem projektu było propagowanie wśród młodych ludzi wiedzy z zakresu ekonomii, finansów, ubezpieczeń społecznych. Projekt składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie uczniowie zdobywali wiedzę ekonomiczną na lekcjach w szkole. Tematyka przeprowadzonych lekcji obejmowała takie zagadnienia jak:

  1. Emerytury
  2. Inwestowanie
  3. Budżet
  4. Oszustwa i nadużycia finansowe.
  5. Pieniądz
  6. Podatki i wydatki publiczne.

W ramach projektu „ Lekcję o finansach” szkołę odwiedziło również dwie instytucje. Pierwszą było Centralne Biuro Antykorupcyjne, które zostało zaproszone aby wyjaśnić uczniom kwestię nadużyć finansowych, oszustw oraz korupcji. Drugą instytucją był Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pracownik ZUS naświetlił naszym uczniom kwestię ubezpieczeń społecznych, emerytur, pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Uczniowie dowiedzieli się dlaczego warto jest pomyśleć odpowiednio wcześnie o własnej emeryturze.

W drugiej części projektu nasi uczniowie wybrali się na dwudniową wycieczkę do Warszawy, gdzie odwiedzili min. Ministerstwo Finansów, Giełdę Papierów Wartościowych, Komisję Nadzoru Finansowego.
Pierwszego dnia grupa zwiedzała budynek KNF w Warszawie. Uczestniczyliśmy też w spotkaniu z pracownikami tej instytucji. Dowiedzieliśmy się czym jest CESIRT i jakie są jego zadania. Przeszkolono nas w zakresie walki z oszustwami internetowymi. Dzieci nauczyły się rozpoznawać fałszywe strony, złośliwe aplikacje, a także nakładki na strony.

Dodatkowo poznaliśmy czym są: vishing, phishing, scam, caller ID spoofing i jak się ustrzec przed oszustwami podczas transakcji w Internecie.

Nauczyliśmy się również zachowywać szczególne względy bezpieczeństwa podczas transakcji internetowych (częste zmiany haseł, niezapisywanie danych na komputerze, wstawianie silnych haseł, niekorzystania z publicznych sieci podczas transakcji finansowych, stosowania przeróżnych dodatkowych zabezpieczeń).

Drugiego dnia grupa zwiedzała Giełdę Papierów Wartościowych. Uczniowie mogli na żywo obserwować debiut nowej spółka na giełdzie. Zwiedziliśmy też hol giełdy z słynnymi schodami w kształcie symbolu dolara amerykańskiego, dowiedzieliśmy się co oznaczają elementy, z których zbudowana jest giełda (materiał).

Dowiedzieliśmy się co symbolizuje byk ustawiony w holu giełdy i dlaczego nie ma w niej sylwetki niedźwiedzia. Dodatkowo zobaczyliśmy film o tym, po co potrzebna jest giełda. Pani wyjaśniła nam kim jest emiter, inwestor, akcje, biuro maklerskie, makler, rachunek w biurze maklerskim, notowania. Na koniec zapoznaliśmy się ze Szkolną Internetową Grą Giełdową, na którą mamy już chętnych uczestników na kolejny rok.

Ostatnim punktem naszej wycieczki było zwiedzanie przez grupę Ministerstwa Finansów. Zobaczyliśmy tam jak wygląda budynek ministerstwa od środka. Dowiedzieliśmy się również, czym zajmuje się ministerstwo, gdzie zapadają najważniejsze decyzje finansowe dotyczące Polski, kto jest aktualnie ministrem finansów. W ministerstwie wyjaśniono nam również czym jest budżet kraju, jakie są jego elementy. Pokazano nam strukturę podatków, która najbardziej zasila budżet kraju. W Ministerstwie wyjaśniono nam również jakie mamy w Polsce typy podatków, jakie są z nich wpływy w liczbach i procentach do budżetu. Uczniowie dyskutowali też o różnych aspektach podatkowych min. O tym po co się płaci podatki? Na co są one wydawane? Co by się stało, gdyby ludzie przestali płacić podatki lub gdyby podatki były masowo wykradane?

Projekt „Lekcje o finansach” bardzo podobał się naszym uczniom. Mamy nadzieje, że bedzie kontynuowany w kolejnych latach, bo jest to projekt bardzo ciekawy. Nasi uczniowie nabyli potężny zasób wiedzy z dziedziny finansów, bankowości, ubezpieczeń społecznych. Uczniowie byli bardzo zadowoleni, że mogli w nim uczestniczyć. Obecnie większość uczestników projektu przygotowuje sie do Europejskiego Quizu Ekonomicznego. Efekt końcowy ich zmagań z ekonomią i finansami poznamy niebawem.

Galeria