Jesteśmy grupą pasjonatów której celem jest kształcenie i wychowywanie młodego pokolenia tak aby każdy mógł osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości.

  Kładziemy nacisk na relacje społeczne uczniów oraz ich dobrostan psychiczny, dbamy o przyjazną atmosferę w szkole i zatrudniamy najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie oraz doświadczonych nauczycieli otwartych na potrzeby uczniów. Realizując podstawę programową i opierając się na uniwersalnych wartościach chrześcijańskich zapewniamy dzieciom warunki do integralnego rozwoju na wszystkich płaszczyznach: intelektualnej, społecznej, emocjonalnej, duchowej i fizycznej. W naszej placówce uczą się również dzieci z niepełnosprawnością, które obejmujemy kompleksową opieką terapeutów. Mamy doświadczenie w pracy z dziećmi z:

  Autyzmem – jest to zaburzenie rozwojowe, które najczęściej ujawnia się w ciągu pierwszych trzech lat życia jako rezultat zaburzenia neurologicznego, które oddziałuje na funkcje pracy mózgu.
  Autyzm i jego pochodne, jak podaje statystyka, występują raz na 500 osób i występuje cztery razy częściej u chłopców niż dziewczynek.
  Autyzm ma wpływ na rozwój mózgu w sferach rozumowania, kontaktów społecznych i porozumiewania się. Dzieci i dorośli z autyzmem najczęściej mają kłopoty z komunikacją w grupie i wspólnych czynnościach. Zaburzenia utrudniają im porozumienie z innymi i stosunek do świata zewnętrznego. Chorzy mogą wykonywać te same, stereotypowe ruchy ciała ( np. machanie ręką, kołysanie się ), wykazywać nietypowe reakcje wobec ludzi, lub przywiązanie do przedmiotów, czy sprzeciwianie się jakimkolwiek zmianom w rutynie. W niektórych przypadkach może występować agresja i/lub samookaleczanie się.
  Autyzm jest trzecim najczęściej spotykanym upośledzeniem rozwojowym- częstszym niż zespół Downa. Jednak większość społeczeństwa, w tym wielu pracowników służby zdrowia, świata nauki, nadal nie rozumie jak autyzm oddziałuje na osoby chore i jaki jest najlepszy sposób pracy z osobami cierpiącymi na autyzm.

  Zespołem Aspergera
  – jest to zaburzenie rozwoju, które w pewien sposób mieści się w spektrum autyzmu, jako odmienny styl poznawczy. Inne definicje, zapisane w klasyfikacji chorób DSM-IV oraz ICD-10 określają zespół Aspergera jako grupę całościowych zaburzeń rozwojowych występujących zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Wśród najbardziej charakterystycznych cech, jakie związane są z chorymi na zespół Aspergera, wymienia się:

   Upośledzenie komunikacji słownej,
   Upośledzenie komunikacji pozasłownej
   Trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych,
   Trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych,
   Specyficzne zainteresowania, które przyjmują nawet formę obsesji,
   Awersję wobec zmian.

  Zespołem Downa – spowodowany przez defekt chromosomów somatycznych. Schorzenie to jest wadą genetyczną, wywołującą nieprawidłowości w organizmie. Za taki stan rzeczy odpowiadania istnienie dodatkowego chromosomu 21. Zespół Downa dotyka wiele osób na całym świecie. Osoby z Zespołem Downa można rozpoznać po charakterystycznym wyglądzie.
  Dzieci dotknięte zespołem Downa nie rozwijają się tak jak ludzie zdrowi, nie posiadający dodatkowego chromosomu. Ich rozwój jest opóźniony, co nie oznacza że nie są one w stanie normalnie funkcjonować. Odpowiednie wsparcie, pomoc w trakcie uczenia się, a także spełnianie jego potrzeb jest w stanie wiele zdziałać dla dziecka. Ważna jest także odpowiednia opieka zdrowotna. Rodzice powinni również pamiętać o zapewnieniu takiemu dziecku poczucia bezpieczeństwa.

  Dysleksją, dysgrafią, dysortografią. Ich rozumienie jest następujące:

   Dysleksja – to trudności w opanowaniu umiejętności czytania.
   Dysgrafia – to zaburzenia dotyczące techniki pisania, objawiające się niskim poziomem graficznym pisma.
   Dysortografia – to trudności w opanowaniu poprawnej pisowni, również zasad ortograficznych.
   Dyskalkulia – zaburzenia zdolności matematycznych

  Padaczką – stan chorobowy, który przejawia się nawracającymi zaburzeniami czynności mózgu pod postacią rozmaitych napadów. Napady te są klinicznym wyrazem nadmiernej i nieprawidłowej czynności pewnych grup komórek, nerwowych ośrodkowego układu nerwowego. Objawy kliniczne napadu zależą od tego, jaka struktura czynnościowo-anatomiczna mózgu bierze w nim udział.

  Cukrzycą – jest chorobą metaboliczną, w której ulegają uszkodzeniu komórki trzustki produkujące insulinę. Początkowo występuje jej niedobór, a potem całkowity brak. Nie wszystkie czynniki powodujące cukrzycę są do końca wyjaśnione.

  Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie zgodnie z jego potrzebami, możliwościami oraz zaleceniami PPP, zawsze ściśle współpracujemy z rodzicami.
  W Szkole „Emmanuel” korzystamy z elementów metodyki M. Montessori oraz własnych autorskich form pracy z dziećmi.

  Oferujemy także naukę z systemie homeschoolingu czyli edukacji domowej umożliwiając uczniom uczestnictwo w ciekawych warsztatach, wycieczkach, zabawach integracyjnych. Egzaminy prowadzimy w przyjaznej atmosferze w dogodnych dla ucznia warunkach – możliwe również on-line.

  Naszym celem nie jest tylko przekazywanie dzieciom wiedzy i umiejętności ale także właściwe ukształtowanie ich charakteru. Pragniemy aby nasi uczniowie potrafili słuchać, wyciągać wnioski, oceniać poglądy i bronić swojego zdania z szacunkiem dla słuchacza. Odkrywamy przed dziećmi przykłady chrześcijańskich bohaterów, pełnych poświecenia i pasji, którzy dokonywali przełomów w dziedzinie nauki, medycyny, architektury, sztuki, filozofii czy również na polu misyjnym, aby poprawić jakość życia ludzi w każdym zakątku świata. Wskazujemy uczniom na przykazania Boże, czyniąc przewodni werset: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej, a bliźniego swego jak siebie samego” (Ew. Mateusza 22:37-38, Biblia Warszawska).

  Od 2003 roku rozwijamy edukację chrześcijańską w całej Polsce. Zdobywamy doświadczenia uczestnicząc w konferencjach i warsztatach w kraju i za granicą. Nasza kadra ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje poprzez cykliczne szkolenia, kursy oraz studia. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami ze wszystkich placówek szkół które współtworzyliśmy w Polsce. Jesteśmy znani w środowisku oświatowym z solidności, profesjonalizmu, rzetelności, otwartości na problemy indywidualne ucznia, kształcenia dzieci z niepełnosprawnością osiągając w pracy zadawalające efekty terapeutyczne, a także z uśmiechu i optymizmu w podejmowaniu wyzwań. Dla nas Rodzice są partnerami, największymi ekspertami w dziedzinie znajomości, możliwości i potrzeb swoich dzieci.

   • Naszą misją jest wyrównywanie szans, dlatego nie tworzymy barier ekonomicznych i podejmujemy wszelkie starania aby czesne utrzymać na bardzo niskim poziomie, obecnie to 500 zł/m-c;
   • Szczycimy się tym, że u nas każdy uczeń jest traktowany indywidualnie i może osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości;
   • Dbamy o integralny rozwój dziecka we wszystkich płaszczyznach;
   • Zapewniamy przyjazne warunki do nauki w szkole oraz życzliwą i miłą atmosferę;
   • Nasze klasy liczą do 15 uczniów;
   • Uczniowie którzy rozpoczynają u nas naukę są otoczeni szczególnym wsparciem, gwarantujący dobry start w grupie rówieśniczej;
   • W każdej klasie mamy po dwóch nauczycieli;
   • Kształtujemy charakter uczniów w oparciu o uniwersalne wartości chrześcijańskie;
   • Nasza szkoła jest otwarta na uczniów z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
   • Współpracujemy z wieloma szkołami w kraju i za granicą, ucząc się od siebie nawzajem;
   • Realizujemy projekty UE oraz krajowe poprawiając warunki edukacyjne, organizując wymiany uczniów;
   • Posiadamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych w której przygotowaniu bierzemy pod uwagę zainteresowania uczniów;
   • Prowadzimy edukację domową dla klas I – VIII (uczniom z niepełnosprawnościami oferujemy zajęcia z terapeutami).
   • Chwalimy się i jesteśmy dumni z całego naszego Grona Pedagogicznego!

   

  Szkoła Emmanuel znajduje się we własnym budynku na os. Uroczym 14. Na I piętrze mamy 11 nowoczesnych sal lekcyjnych. Sale są wyposażone w ergonomiczne ławeczki i krzesełka, multimedia, 65′-75′ dotykowe ekrany oraz inne nowoczesne środki dydaktyczne. Do dyspozycji mamy przestronną aulę oraz własny ogrodzony teren wokół szkoły z placem zabaw. Uczniowie przebierają się w szatni na poziomie -1 i każdy posiada własną zamykaną szafkę. Na stołówce podawane są smaczne, zdrowe posiłki, bogate w warzywa i owoce. Na parterze znajduje się otwarty sekretariat  oraz punkt kontroli wstępu do szkoły. Na wprost od sekretariatu udostępniamy dla Państwa poczekalnię z automatem do kawy. Cały teren szkoły jest monitorowany.

  Szkoła Podstawowa „Emmanuel” działa na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz Postanowienia Małopolskiego Kuratora Oświaty nr SEPZ-1.543.24.2015.JS a także Zaświadczenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 8/15, wpis do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod nr 4430.2.42. REGON: 361625140.
  Chrześcijańska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „Emmanuel” uzyskała status Niepublicznej ośmioletniej Szkoły Podstawowej na podstawie Zaświadczenia Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem: 63/17, której z dniem podjęcia działalności, tj. 01 września 2015 r. przysługują uprawnienia szkoły publicznej. Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO: 127463).

  Zaświadczenie Prezydenta Miasta Krakowa – Chrześcijańska Szkoła Podstawowa –  POBIERZ