Lekcje o finansach

W dniach 5-20 XII 2023 roku uczniowie z klas 7 i 8 z Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej z Odziałami Integracyjnymi „Emmanuel”w Krakowie, uczestniczyli w projekcie „Lekcje o Finanasach”. Przedsięwzięcie było w 80% finansowane przez Ministerstwo Finansów. Celem projektu było propagowanie wśród młodych ludzi wiedzy z zakresu ekonomii, finansów, ubezpieczeń społecznych. Projekt składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie uczniowie zdobywali wiedzę ekonomiczną na lekcjach w szkole.

Dowiedz się więcej