DOKUMENTY DO POBRANIA

 


DZIECI W SZKOLE

ABC funkcjonowania w Szkołach „EMMANUEL” – POBIERZ
Wykaz cichych dzwonków – POBIERZ


SZKOŁA DLA DZIECI

Kalendarz pracy szkoły, obowiązuje od 01/09/2023 – POBIERZ
Wykaz dyżurów nauczycieli dla rodziców – POBIERZ
Płatności w szkole „Emmanuel” – obowiązuje od dn. 04.05.2022 do czasu kolejnej zmiany – POBIERZ

Oświadczenie – powrót dziecka do domu – POBIERZ
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów – POBIERZ
Program wychowawczo-profilaktyczny na rok 2023/2024- POBIERZ

Statut Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Emmanuel – POBIERZ

∴ Zamawianie obiadów – POBIERZ
∴ Regulamin Organizowania Wycieczek Szkolnych – POBIERZ
∴ Regulamin korzystania z pracowni komputerowej – POBIERZ
∴ Regulamin korzystania z placu zabaw – POBIERZ
∴ Regulamin funkcjonowania monitoringu – POBIERZ
∴ Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci ze Szkoły – POBIERZ
∴ Zasady ewakuacji – procedura na wypadek wystąpienia zagrożenia – POBIERZ
∴ Procedura postępowania – wypadek w szkole – POBIERZ

Zaświadczenie Prezydenta Miasta Krakowa CHSPE – POBIERZ
Polityka prywatności – zgodnie z RODO – POBIERZ

 


DZIECI DO SZKOŁY

Wniosek o przyjęcie ucznia do Szkoły Podstawowej – POBIERZ
Kwestionariusz dla kandydata na ucznia do Szkoły Podstawowej – POBIERZ
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – POBIERZ

 


DLA EDUKACJI DOMOWEJ

Regulamin pracy Edukacji Domowej – POBIERZ
Wniosek o wydanie zezwolenia na naukę poza szkołą – POBIERZ
Oświadczenie o zapewnieniu warunków do realizacji podstawy programowej – POBIERZ
Zobowiązanie do przystąpienia do egzaminów – POBIERZ
Kwestionariusz dla kandydata na ucznia do Szkoły Podstawowej – POBIERZ
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – POBIERZ

 


Z przyjemnością informujemy, że Chrześcijańska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „Emmanuel” uzyskała status Niepublicznej Szkoły osmioletniej na podstawie Zaswiadczenia Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 63/17.