Lista najczęściej zadawanych pytań

Kliknij “>” aby zobaczyć odpowiedź

Co to znaczy, że szkoła jest ekumeniczna?


W naszej szkole spotykają się uczniowie z różnych środowisk chrześcijańskich. Wskazujemy, że nie warto skupiać się na różnicach, a raczej na prawdach, które nas wszystkich łączą, a w szczególności na osobie Jezusa Chrystusa.

Czy w szkołach Emmanuel jest nauczana religia rzymskokatolicka?


Oczywiście, że tak. Religię prowadzi świetny katecheta skierowany przez Kurię Metropolitalną. Jesteśmy przekonani, że takiego „ze świecą szukać”. Dzieci są przygotowywane do I Komunii Świętej.

Co to znaczy edukacjaemmanuel?


Jest to edukacja oparta o powszechnie uznany światopogląd chrześcijański i wynikające z niego potrzeby. Ten kształt edukacji jaki jej nadajemy, w naszym przekonaniu najbardziej odpowiada na potrzeby kształcenia ludzi twórczych, będących zarówno dobrymi pracownikami, prawymi ludźmi władzy, ale i godnymi zaufania przywódcami, dobrymi mężami i żonami, w przyszłości dobrze wychowującymi swoje dzieci. Najkrócej można po prostu powiedzieć, że to edukacja oparta o wartości chrześcijańskie.

Czy poza nauczaniem treści religijnych, szkoła uwzględnia w wychowaniu inne wartości?


Choć trudno jest oddzielić właściwy rozwój młodego człowieka od wartości chrześcijańskich, edukacjaemmanuel zakłada ‘holistyczny’ rozwój dziecka, m.in. w pięciu dziedzinach: intelektualnej, społecznej, emocjonalnej, fizycznej, no i tej duchowej, ale także uwzględnia wpływ odpowiedniego środowiska pedagogicznego i realizuje założenia wszechstronnego rozwoju ucznia.

W jaki praktyczny sposób jest realizowana edukacja chrześcijańska w szkołach Emmanuel?


Poprzez włączanie treści biblijnych i wartości chrześcijańskich do treści programowych, np. podczas lekcji matematyki omawiając iloczyn liczby 7 można w łatwy sposób nawiązać do Ewangelii, kiedy uczniowie pytają Jezusa „Ile razy mamy przebaczać”? Podczas zwykłych sytuacji nawiązujemy do nauki Jezusa, prowadzona jest też modlitwa o uczniów i całe ich rodziny, a co rano są tzw. „Poranki dla Pana Boga”, podczas których dzieci śpiewają wesołe piosenki chrześcijańskie lub omawiają ciekawe historie biblijne (poranki prowadzą wybrani nauczyciele, czasem rodzice i zaproszeni goście).

Jaka jest rola rodzica w szkołach Emmanuel?


Rodzic jest dla nas partnerem, a nie intruzem. W radzie rodziców może pracować rodzic z każdej klasy. Potrzebujemy rozmawiać o potrzebach poszczególnych dzieci i ich rodzin w sprawie edukowania i wychowania. Rodzice mogą współpracować na różny sposób, organizując np. spotkania klasowe z wychowawcą i nauczycielami przedmiotowymi, inicjując uroczystości i imprezy szkolne, pomagając w organizowaniu zielonych szkół, wycieczek, wyjazdów integracyjnych lub współorganizując różnego rodzaju koncerty, pikniki integracyjne, rajdy szlakami Nowej Huty, itp. Chcemy, aby rodzic czuł się wysłuchany i ważny, bo przecież to Państwo jesteście najlepszymi specjalistami od własnych dzieci, a my się chętnie wsłuchujemy i uczymy o nich.

Czy jest pedagog i psycholog w szkole?


Tak, oczywiście, nasz pedagog jest z wykształcenia również psychologiem, dlatego dzieci, rodzice i nauczyciele mogą czuć się naprawdę profesjonalnie zaopiekowani. Jest uznawany nie tylko za kompetentnego pedagoga, ale przede wszystkim przyjaciela, który potrafi, kiedy trzeba, uniżyć się, wysłuchać dzieci i ich rodziców oraz sprawić, że stawiany przed nim problem jest wspólnie podejmowany i rozważnie prowadzony ku szczęśliwemu zakończeniu.

Jakie panują u was relacje pomiędzy nauczycielem a uczniem?


Są przede wszystkim oparte na akceptacji i zaufaniu. Oczywiście nauczyciele chcą przekazać uczniom wiedzę i umiejętności, ale również wyposażyć ich w tzw. inteligencję emocjonalną, wzajemny szacunek i troskę o siebie nawzajem. Może brzmi to trochę utopijnie, ale na prawdę odnosimy w tym spore sukcesy.

Jesteście szkołą integracyjną, w kasach są dzieci z autyzmem, aspergerem i innymi podobnymi dysfunkcjami, są przydzieleni do każdej klasy nauczyciele wspomagający, to świetnie, ale czy szkoła potrafi zajmować się również zdrowymi i zdolnymi dziećmi, wyszukując w nich talenty lub indywidualne, wyjątkowe predyspozycje?


W naszej szkole badamy wieloraką inteligencję oraz indywidualne predyspozycje uczniów. Rozpoznajemy talenty i wzmacniamy potencjał, który odnajdujemy w KAŻDYM dziecku, niezależnie od jego widocznych mocnych stron czy ograniczeń. Diagnoza ucznia jest dla nas kluczowa, dlatego dbamy o to, aby wszyscy nauczyciele byli właściwie przygotowani do jej prowadzenia, odkrywania talentów i inspirowania do kształcenia cech ponadprzeciętnych, a wzmacniania tych, które są dla dziecka słabą stroną.

Czy Sekretariat szkoły jest przyjazny czy raczej taki z lat „siedemdziesiątych”?


No cóż, ciekawe pytanie (:
Uważamy się za nowoczesną szkołę, która działa na zasadach otwartości i atmosfery szacunku. Rodzice mają możliwość na bieżąco skontaktować się ze szkołą poprzez Sekretariat oraz uzyskać najbardziej aktualne informacje i rady w sprawach związanych z ich dziećmi. Krótko mówiąc, sekretariat traktujemy jako wizytówkę naszej szkoły, a osoby w nim pracujące otaczamy szacunkiem i uznaniem za ich profesjonalizm i okazywane serce podczas codziennej pracy.

A co z obiadami?


Do dyspozycji Państwa dzieci jest stołówka szkolna. Obiady podawane są w formie cateringu. Cały obiad kosztuje 12.00 zł.
Zasady zamawiania obiadu opisane są w regulaminie stołówki
w zakładce ‘dokumenty’ na naszej stronie internetowej. Menu udostępniane jest poprzez e-dziennik w zakładce ogłoszenia.

Mam problem z parkingiem w obecnej szkole, czy dojazd i parkowanie w szkole jest dostępne?


Szkoła znajduje się w zamkniętej enklawie osiedla, z dobrym dostępem od ulicy. Na terenie szkoły jest nieduży parking, udostępniony dla rodziców i osób z zewnątrz na zasadzie „kiss and ride” (:

Jak wysokie jest czesne?


No cóż, w tym miejscu moglibyśmy śmiało powiedzieć, że jest to 800,oo zł, albo nawet i 1500, ale tak nie jest. Ponieważ misją szkół Emmanuel jest wyrównywanie szans, nie możemy pozwolić na to żeby barierą w odebraniu edukacji na możliwie jak najwyższym poziomie były po prostu pieniądze, albo raczej ich brak, dlatego czesne w szkołach Emmanuel wynosi tylko 500.oo zł za jeden miesiąc – to o 300,oo zł mniej niż wynosi program +800. Na przestrzeni ostatnich 9 lat odnotowaliśmy tylko trzy podwyżki ceny czesnego, łącznie o 250 zł. To nie wszystko, ponieważ promujemy zapisy rodzeństw, czesne za drugie dziecko to koszt 300,oo zł/m-c, a od trzecie i kolejne dziecko – po 100.oo zł.

Dodatkowym kosztem jest jednorazowa wpłata tzw. wpisowego na osiem lat nauki dziecka, i tak dla pierwszych klas wynosi 800.oo zł/96 m-cy. Jeżeli dziecko dołączy do szkoły po klasie pierwszej wpisowe również wynosi 800.oo zł. Ta wpłata nie podlega zwrotowi.

Ponieważ szkoły Emmanuel są szkołami niepublicznymi na prawach szkół publicznych subwencja jaką otrzymujemy na ucznia jest znacznie niższa względem szkół publicznych, dlatego aby zapewnić funkcjonowanie szkoły na najwyższym poziomie zostało wprowadzone czesne.


Jakie są zajęcia pozalekcyjne?


Zawsze na początku roku szkolnego prowadzimy zapisy na różne zajęcia dodatkowe, np. teatralne, taneczne, muzyczne, dogoterapia, szachy, kucharstwo, nauka gry na instrumencie, schola, zajęcia psychologiczne, psychoedukacyjne, plastyczne, informatyczne, tworzenie komiksów, różnego rodzaju zajęcia ruchowe jak również zajęcia z wybranych języków obcych, SKS i inne. Pod koniec września, po zebraniu zapisów wiemy które z proponowanych zajęć będą realizowane. Często zdarza się tak, że realizujemy wszystkie w/w zajęcia i wiele, wiele innych.

Czy jest coś, co was wyróżnia spośród innych szkół niepublicznych?


Poza niskim czesnym, chyba tak.
Najlepiej jak sami Państwo to ocenicie, chociażby przez kontakt z nami.
Po pierwsze, wskazalibyśmy na to, że jesteśmy szkołą, która naprawdę opiera edukację na wartościach chrześcijańskich i patriotyzmie. W zwykłym dniu chcemy kształtować pewnego rodzaju „szlachetność” w uczniach i wrażliwość na drugiego człowieka. Stawiamy na ścisłą współpracę z rodzinami, jesteśmy nie tylko placówką edukacyjną, ale jak mówią uczniowie, rodzice i nauczyciele drugim ich domem. Bardzo ważne dla nas jest utrzymanie kameralności i relacji opartych na wzajemnym zaufaniu. Codziennie również staramy się realizować najważniejsze przykazania w praktyce, kochając Pana Boga z całego serca a bliźniego jak siebie samego.
Po drugie, zapraszamy ciekawych ludzi, którzy „zarażają” swoimi pasjami i inspirują do odkrywania przez dzieci własnych talentów i wyboru dalszej drogi kształcenia. Bywają u nas podróżnicy, biznesmeni, misjonarze, artyści, lekarze, wojskowi, policjanci, piloci, ale też kierowcy tirów, sportowcy, znani ludzie i zwykli mężowie i żony, którzy chcą się podzielić historią swojego życia. Organizujemy dzieciom działania, w których doświadczają zarówno wysiłku jak i radości z niesienia pomocy innym (zbiórki pieniędzy, żywności, artykułów dla bezdomnych zwierząt).