Lista najczęściej zadawanych pytań

Kliknij “>” aby zobaczyć odpowiedź

Co to znaczy, że szkoła jest ekumeniczna?


W naszej szkole spotykają się uczniowie z różnych środowisk chrześcijańskich. Wskazujemy, że nie warto skupiać się na różnicach, a raczej na prawdach, które nas wszystkich łączą.

Czy w szkołach Emmanuel jest nauczana religia rzymskokatolicka?


Oczywiście, że tak. Religię prowadzi świetny katecheta skierowany przez Kurię Metropolitalną. Jesteśmy przekonani, że takiego „ze świecą szukać”. Dzieci są przygotowywane do I Komunii Świętej.

Co to znaczy edukacjaemmanuel.org?


Jest to edukacja oparta o powszechnie uznany światopogląd chrześcijański i wynikające z niego potrzeby. Ten kształt edukacji jaki jej nadajemy, w naszym przekonaniu najbardziej odpowiada na potrzeby kształcenia ludzi twórczych, będących zarówno dobrymi pracownikami, prawymi ludźmi władzy, ale i godnymi zaufania przywódcami, dobrymi mężami i żonami, w przyszłości dobrze wychowującymi swoje dzieci. Najkrócej można po prostu powiedzieć, że to edukacja oparta o wartości chrześcijańskie.

Czy poza nauczaniem treści religijnych, szkoła uwzględnia w wychowaniu inne wartości?


Choć trudno jest oddzielić właściwy rozwój młodego człowieka od wartości chrześcijańskich, edukacjaemmanuel zakłada ‘holistyczny’ rozwój dziecka, m.in. w pięciu dziedzinach: intelektualnej, społecznej, emocjonalnej, fizycznej, no i tej duchowej, ale także uwzględnia wpływ odpowiedniego środowiska pedagogicznego i realizuje założenia wszechstronnego rozwoju ucznia.

W jaki praktyczny sposób jest realizowana edukacja chrześcijańska w szkołach Emmanuel?


Poprzez włączanie treści biblijnych i wartości chrześcijańskich do treści programowych, np. podczas lekcji matematyki omawiając iloczyn liczby 7 można w łatwy sposób nawiązać do Ewangelii, kiedy uczniowie pytają Jezusa „Ile razy mamy przebaczać”? Podczas zwykłych sytuacji nawiązujemy do nauki Jezusa, prowadzona jest też modlitwa o uczniów i całe ich rodziny, a co rano są tzw. „Poranki dla Pana Boga”, podczas których dzieci śpiewają wesołe piosenki chrześcijańskie lub omawiają ciekawe historie biblijne (poranki prowadzą wybrani nauczyciele, czasem rodzice i zaproszeni goście).

Jaka jest rola rodzica w szkołach Emmanuel?


Rodzic jest dla nas partnerem, a nie intruzem. W radzie rodziców może pracować rodzic z każdej klasy. Potrzebujemy rozmawiać o potrzebach poszczególnych dzieci i ich rodzin w sprawie edukowania i wychowania. Rodzice mogą współpracować na różny sposób, organizując np. spotkania klasowe z wychowawcą i nauczycielami przedmiotowymi, inicjując uroczystości i imprezy szkolne, pomagając w organizowaniu zielonych szkół, wycieczek, wyjazdów integracyjnych lub współorganizując różnego rodzaju koncerty, pikniki integracyjne, rajdy szlakami Nowej Huty, itp. Chcemy, aby rodzic czuł się wysłuchany i ważny, bo przecież to Państwo jesteście najlepszymi specjalistami od własnych dzieci, a my się chętnie wsłuchujemy i uczymy o nich.

Czy jest pedagog w szkole?


Tak, oczywiście, że mamy pedagoga. Co więcej, nasz pedagog zdobył wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i ich rodzicami. Jest uznawany nie tylko za kompetentnego pedagoga, ale przede wszystkim przyjaciela, który potrafi, kiedy trzeba, uniżyć się, wysłuchać dzieci i ich rodziców oraz sprawić, że stawiany przed nim problem jest wspólnie podejmowany i rozważnie prowadzony ku szczęśliwemu zakończeniu.

Jakie panują u was relacje pomiędzy nauczycielem a uczniem?


Są przede wszystkim oparte na akceptacji i zaufaniu. Oczywiście nauczyciele chcą przekazać uczniom wiedzę i umiejętności, ale również wyposażyć ich w tzw. Inteligencję emocjonalna, wzajemny szacunek i przynajmniej elementarną troskę o siebie nawzajem. Może brzmi to trochę utopijnie, ale na prawdę nam na tym zależy.

Jesteście szkołą integracyjną, w kasach są dzieci z autyzmem, aspergerem i innymi podobnymi dysfunkcjami, są przydzieleni do każdej klasy nauczyciele wspomagający, to świetnie, ale czy szkoła potrafi zajmować się również zdrowymi i zdolnymi dziećmi, wyszukując w nich talenty lub indywidualne, wyjątkowe predyspozycje?


W naszej szkole badamy wieloraką inteligencję oraz predyspozycje. Rozpoznajemy talenty i wzmacniamy potencjał, który odnajdujemy w KAŻDYM dziecku, niezależnie od jego widocznych predyspozycji czy ograniczeń. Diagnoza ucznia jest dla nas kluczowa, dlatego dbamy o to, aby wszyscy nauczyciele byli właściwie przygotowani do jej prowadzenia, odkrywania talentów i inspirowania do kształcenia cech ponadprzeciętnych, a wzmacniania tych, które są dla dziecka słabą stroną.

Czy Sekretariat szkoły jest przyjazny czy raczej taki z lat „siedemdziesiątych”?


No cóż, ciekawe pytanie (:
Uważamy się za nowoczesną szkołę, która działa na zasadach otwartości i atmosfery szacunku. Rodzice mają możliwość na bieżąco skontaktować się ze szkołą poprzez Sekretariat oraz uzyskać najbardziej aktualne informacje i rady w sprawach związanych z ich dziećmi. Krótko mówiąc, sekretariat traktujemy jako wizytówkę naszej szkoły, a osoby w nim pracujące otaczamy szacunkiem i uznaniem za oddanie Państwu w ich pracy.

A co z obiadami?


Do Państwa dzieci dyspozycji jest stołówka szkolna. Cały obiad kosztuje 10.00 zł.
Możliwość skorzystania z niego jest opisana w ‘regulaminie stołówki’ znajdującym się w zakładce ‘dokumenty’ na naszej stronie internetowej.

Mam problem z parkingiem w obecnej szkole, czy dojazd i parkowanie w szkole jest dostępne?


Tu też nie jest ‘różowo’ pod tym względem. Co prawdy szkoła znajduje się przy w zamkniętej enklawie osiedla, z dobrym dostępem z ulicy ale na terenie szkoły jest nie duży parking i przeznaczony głównie dla nauczycieli szkoły i jej dyrekcji.
Ponieważ wszyscy rozumiemy nawzajem swoje potrzeby i jeżeli chcecie Państwo z niego skorzystać, to tylko na zasadzie „kiss and drive” (:

Jak wysokie jest czesne?


No cóż, w tym miejscu moglibyśmy śmiało powiedzieć, że jest to 800,oo zł, albo nawet i 1500, ale tak nie jest. Ponieważ misją szkół Emmanuel jest wyrównywanie szans, nie możemy pozwolić na to żeby barierą w odebraniu edukacji na możliwie jak najwyższym poziomie były po prostu pieniądze, albo raczej ich brak, dlatego czesne w szkołach Emmanuel wynosi tylko 400.oo zł za jeden miesiąc – to o 100,oo zł mniej niż wynosi program +500. Na przestrzeni ostatnich 6 lat odnotowaliśmy tylko dwie podwyżki ceny czesnego, łącznie o 150 zł. To nie wszystko, ponieważ promujemy zapisy rodzeństw, czesne za drugie dziecko to koszt 200,oo zł/m-c, a od trzeciego ucznia wzwyż – bezpłatnie(:

Dodatkowym kosztem jest jednorazowa wpłata tzw. wpisowego na osiem lat nauki dziecka, i tak dla pierwszych klas wynosi 700.oo zł/96 m-cy. Jeżeli dziecko dołączy do szkoły w klasie drugiej lub trzeciej wpisowe również wynosi 700.oo zł. Jeżeli dziecko dołączy do szkół Emmanuel po klasie trzeciej to jednorazowy koszt wpisowego to 400,oo zł. Ta wpłata nie podlega zwrotowi.

Ponieważ szkoły Emmanuel są szkołami niepublicznymi na prawach szkół publicznych subwencja jaką otrzymujemy na ucznia jest znacznie niższa względem szkół publicznych, dlatego aby zapewnić funkcjonowanie szkoły na najwyższym poziomie zostało wprowadzone czesne.


Jakie są zajęcia pozalekcyjne?


Zawsze na początku roku szkolnego prowadzimy zapisy na różne zajęcia dodatkowe, np. muzyczne, nauka gry na instrumencie, schola, w ramach świetlicy szkolnej zajęcia plastyczne, różnego rodzaju zajęcia ruchowe jak również zajęcia z wybranych języków obcych, SKS i wiele innych. Pod koniec września wiemy które z proponowanych zajęć będą mogły być realizowane w danym roku szkolnym z uwagi na zainteresowanie uczestników.

Czy jest coś, co was wyróżnia spośród innych szkół niepublicznych?


Poza niskim czesnym, chyba tak.
Najlepiej jak sami Państwo to ocenia, chociażby przez kontakt z nami.
Po pierwsze, wskazalibyśmy na to, że jesteśmy szkołą, która naprawdę opiera edukację na wartościach chrześcijańskich i patriotyzmie. W zwykłym dniu chcemy kształtować pewnego rodzaju „szlachetność” w uczniach, wrażliwość na drugiego człowieka. Jest to możliwe choćby przez to, że są małoliczne klasy.
Po drugie, zapraszamy ciekawych ludzi, którzy „zarażają” swoimi pasjami i inspirują do odkrywania przez dzieci własnych talentów i wyboru dalszej drogi kształcenia. Bywają u nas podróżnicy, biznesmeni, misjonarze, artyści, lekarze, wojskowi, policjanci, piloci, ale też kierowcy Tirów, sportowcy, znani ludzie i zwykli mężowie i żony, którzy chcą się podzielić historią swojego życia. Organizujemy dzieciom działania, w których doświadczają zarówno wysiłku jak i radości z niesienia pomocy innym (zbiórki pieniędzy, żywności, artykułów dla bezdomnych zwierząt).