Angielski w praktyce 
Pomagamy obcokrajowcom poruszać się po naszym mieście.