W klasie VI na zajęciach plastycznych tworzymy odbitki graficzne.😊