Wykaz Grona Pedagogicznego – do zapoznania się w sekretariacie Szkół Emmanuel

Andrzej Witek

Dyrektor Liceum

Wykształcenie:

 • Akademia WSB – studia doktoranckie, dyscyplina: Nauki o Zarządzaniu i Jakości (w trakcie),
 • Uniwersytet Jagielloński – Wydział Filozoficzny, kierunek: Socjologia,
 • Uniwersytet Pedagogiczny – Wydział Pedagogiczny, kierunek: Pedagogika,
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego –Wydział Sztuki, kierunek: Edukacja Muzyczna,
 • Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji – Organizacja i Zarządzanie Oświatą,
 • Studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, szkolenia certyfikowane, sympozja, konferencje, warsztaty.

Doświadczenie zawodowe:

 • Wykładowca psychologii, socjologii, polityki społecznej i etyki,
 • Społeczny Kurator Sądowy dorosłych dla Krakowa Nowej Huty,
 • Nauczyciel muzyki w klasach 4-8,
 • Wieloletni Dyrektor Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Uczeń” w Krakowie,
 • Od 2005 roku zaangażowany w rozwój edukacji chrześcijańskiej w Krakowie,
 • Przyczynił się do utworzenia siedmiu nowych  placówek oświatowych w Krakowie,
 • Organizator kolonii letnich i zimowisk dla dzieci i młodzieży od 2009 r. systematycznie dwa razy w roku,
 • Rozwinął pomoc dla dzieci niepełnosprawnych i z Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi,
 • Rozwinął edukację włączającą, rozpoczął oddziały integracyjne,
 • Współpracuje z wieloma szkołami oraz instytucjami wspierającymi oświatę w Polsce (przedszkola, stowarzyszenia, fundacje, Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne, Uniwersytety, Instytuty Przywództwa, Katedry Zarządzania),
 • Wieloletni Lider Muzyczny, założyciel trzech zespołów muzycznych oraz Krakowskiej Chrześcijańskiej Orkiestry Kameralnej,
 • Muzyk multiinstrumentalista, kompozytor, aranżer i autor tekstów, także piosenek dla dzieci i młodzieży,
 • od 1992 r. charytatywnie zaangażowany w służbę na rzecz resocjalizacji i ewangelizacji osób osadzonych w zakładach zamkniętych,
 • Mąż, ojciec trzech córek, chrześcijanin – naśladowca Chrystusa, działacz charytatywny na rzecz dzieci i młodzieży.

Myśli przewodnie:

Odpowiadając rzekł, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem

 

 


 

BACK