Wykaz Grona Pedagogicznego – do zapoznania się w sekretariacie Szkół Emmanuel

DYREKCJA SZKOŁY

Andrzej Witek

Dyrektor Liceum i Prezes Stowarzyszenia Edukacyjnego Integracja

Wykształcenie:

 • Akademia WSB – studia doktoranckie, dyscyplina: Nauki o Zarządzaniu i Jakości (w trakcie),
 • Uniwersytet Jagielloński – Wydział Filozoficzny, kierunek: Socjologia,
 • Uniwersytet Pedagogiczny – Wydział Pedagogiczny, kierunek: Pedagogika,
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego –Wydział Sztuki, kierunek: Edukacja Muzyczna,
 • Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji – Organizacja i Zarządzanie Oświatą,
 • Studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, szkolenia certyfikowane, sympozja, konferencje, warsztaty.

Doświadczenie zawodowe:

 • Wykładowca psychologii, socjologii, polityki społecznej i etyki,
 • Społeczny Kurator Sądowy dorosłych dla Krakowa Nowej Huty,
 • Nauczyciel muzyki w klasach 4-8,
 • Wieloletni Dyrektor Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Uczeń” w Krakowie,
 • Od 2005 roku zaangażowany w rozwój edukacji chrześcijańskiej w Krakowie,
 • Przyczynił się do utworzenia siedmiu nowych  placówek oświatowych w Krakowie,
 • Organizator kolonii letnich i zimowisk dla dzieci i młodzieży od 2009 r. systematycznie dwa razy w roku,
 • Rozwinął pomoc dla dzieci niepełnosprawnych i z Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi,
 • Rozwinął edukację włączającą, rozpoczął oddziały integracyjne,
 • Współpracuje z wieloma szkołami oraz instytucjami wspierającymi oświatę w Polsce (przedszkola, stowarzyszenia, fundacje, Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne, Uniwersytety, Instytuty Przywództwa, Katedry Zarządzania),
 • Wieloletni Lider Muzyczny, założyciel trzech zespołów muzycznych oraz Krakowskiej Chrześcijańskiej Orkiestry Kameralnej,
 • Muzyk multiinstrumentalista, kompozytor, aranżer i autor tekstów, także piosenek dla dzieci i młodzieży,
 • od 1992 r. charytatywnie zaangażowany w służbę na rzecz resocjalizacji i ewangelizacji osób osadzonych w zakładach zamkniętych,
 • Mąż, ojciec trzech córek, chrześcijanin – naśladowca Chrystusa, Gedeonita, działacz charytatywny na rzecz dzieci i młodzieży.

Myśli przewodnie:

Odpowiadając rzekł, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem

Magdalena Gurgul

Zastępca Dyrektora Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego „Emmanuel”

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Rolniczy im Hugona Kołłątaja w Krakowie – studia doktoranckie na Wydziale Technologii Żywości, Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności (w trakcie),
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie – Wydział Geograficzno-Biologiczny, kierunek: biologia eksperymentalna.
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie – Wydział Geograficzno-Biologiczny, kierunek: biologia z chemią.
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – Wydział Technologii Żywności, kierunek: technologia żywności i żywienie człowieka.
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, kierunek: zarządzanie i przywództwo w oświacie.
 • Kurs kwalifikacyjny: Organizacja i zarządzanie oświatą.
 • Kurs kwalifikacyjny: Obowiązek nowelizacji statutów szkół i innych aktów prawa wewnątrzszkolnego w związku ze zmianami w systemie polskiej edukacji od września 2017 r. Zadania Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej wynikające z reformy Oświaty.
 • Kurs kwalifikacyjny: Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 i ISO 9001:2015.
 • Kurs kwalifikacyjny: Wdrażanie i audytowanie systemów GMP, GHP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000.
 • Udział w konferencji edukacyjnej WSiP z przyrody, biologii i geografii.
 • Uczestnictwo w forum dyrektorów placówek oświatowych.

Doświadczenie zawodowe:

Myśli przewodnie:

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.
Jan Paweł II

„Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość; mąż, który nabrał rozumu, gdyż nabyć ją jest lepiej niż nabyć srebro i zdobyć ją znaczy więcej niż złoto. Jest cenniejsza niż perły, a żadne klejnoty nie dorównają jej wartości. W jej prawicy jest długie życie, w jej lewicy bogactwo i chwała. Jej drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie jej ścieżki wiodą do pokoju. Jest drzewem życia dla tych, którzy się jej uchwycili, a ci, którzy się jej trzymają, są uważani za szczęśliwych”.
Przypowieści Salomona 3.13-18

 


 

BACK