Lista najczęściej zadawanych pytań

 

Czym jest „homeschooling” w Liceum „Emmanuel” i dlaczego uczniowie decydują się na tą formę edukacji właśnie u Was?

Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Emmanuel” od 2016 r. realizuje edukację domową tzw. homeschooling. Uczniowie wybierają tą formę edukacji poza ławkami szkolnymi i regularnymi zajęciami edukacyjnymi z różnych powodów. Niektórzy twierdzą że tracą ceny czas na uczestnictwo w zajęciach, które nie są im do niczego pożyteczne, a wybierając naukę w domu mogą skupić się nad wiedzą, która jest w kręgu ich zainteresowań i która rozwija ich pasje. Inni po prostu nie mogą pogodzić się ze stylem nauczania w tradycyjnej szkole: rywalizacja z kolegą lub koleżanką, zabieganie o względy nauczyciela aby osiągać jak najwyższe wyniki, obowiązkowe kartkówki, sprawdziany, odpytywanie podczas lekcji i ogromny stres związany o ogromem niepotrzebnych obowiązków szkolnych, które mało wnoszą do przyszłości.

Co z maturami? W jaki sposób wspieracie uczniów w tym względzie?

Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Emmanuel” w tym roku wspierało w osiągnięciu świadectwa dojrzałości 16 maturzystów. Wyniki są rewelacyjne. Zdecydowana większość uczniów osiągnęłaś od 90% do 100% z przedmiotów obowiązkowych i rozszerzonych. Atmosfera podczas matur była przyjazna, szkoła na każdym etapie począwszy od przygotowania przez matury próbne aż do egzaminu dojrzałości stanęła na wysokości zadania wspierając i motywując uczniów liceum aby osiągnęli najwyższe wyniki. Aby mogli podejść do egzaminu dojrzałości z wielkim spokojem, w atmosferze szacunku i zaufania, że „damy radę” bez względu na wszytko. U nas możesz liczyć na domowy klimat i pełny kultury dialog bo każdy uczeń nie jest intruzem lecz osobą, która ma potencjał aby osiągnąć w życiu sukces i być szczęśliwym.

Do kogo kierowana jest oferta edukacyjna?

Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Emmanuel” to alternatywa do tradycyjnego liceum na terenie województwa małopolskiego dla uczniów, którzy sami chcą pokierować losami własnej edukacji, spełniać pasje bez konieczności uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach  edukacyjnych na terenie placówki. Oczywiście prawo oświatowe daje taką możliwość aby spełniać obowiązek nauki poza szkołą ale należy pamiętać również o obowiązkach ustawowych. Najważniejszym z nich jest zaliczenie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z przedmiotów kształcenia ogólnego podstawy programowej.

Czy jest różnica w edukacji domowej pomiędzy szkołą podstawową a liceum? Gdzie jest łatwiej a gdzie trudniej?

Z obserwacji wynika, że egzaminy są chyba najważniejszym powodem, dla którego uczniowie wybierają liceum realizując homeschooling. W szkole podstawowej zakres wiedzy mniej więcej pokrywa się z wiedza ogólną rodziców, (no może z wyjątkiem treści z fizyki, chemii, biologii i geografii) dlatego edukacja domowa na I i II etapie edukacyjnym jest prostsza niż na poziomie liceum bo rodzice skuteczniej mogą wspierać swoje pociechy w przygotowaniu się do egzaminów. W liceum jest troszeczkę inaczej. Tu ważne jest właściwe planowanie przyswajania wiedzy bo w końcu każdy licealista zderzy się z egzaminem dojrzałości. Absolwenci gimnazjum –  szczególnie w klasie pierwszej i trzeciej ważna jest narzucona i dostosowana do indywidualnych możliwości dyscyplina nauki – przyswajania wiedzy konkretnej. W klasie pierwszej, gdyż tu jest kilkanaście przedmiotów do zaliczenia. W naszym liceum można niektóre przedmioty przełożyć na kolejne lata nauki tak, aby nie być zbytnio obciążonym w klasie pierwszej i przez to równomiernie rozłożyć sesje egzaminacyjne na trzy lata. W klasie trzeciej, bo rok szkolny kończy się w kwietniu a bardzo ważne jest przygotować się w tym roku nauki do matury. Absolwenci szkoły podstawowej – egzaminy rozłożone są na każdy rok szkolny równomiernie.

Czy szkoła daje możliwość skonsultowania treści programowych z nauczycielami poszczególnych przedmiotów?

Oczywiście, że tak. Szkoła zapewnia stały kontakt z nauczycielami przedmiotowymi poprzez e-dziennik. Możesz skorzystać z indywidualnych (osobistych) konsultacji z nauczycielem, ustalić z nim zakres materiału do zaliczenia, porozmawiać o tym, co należy brać pod uwagę podczas nauki czy ćwiczeń, dowiedzieć się o preferencje egzaminatora co do treści i sposobu przeprowadzenia egzaminu pisemnego i ustnego. Nauczyciel wskaże najlepsze kierunki podejmowanych działań co do przyswajania treści przedmiotowych. Nauczyciel podpowie w jaki sposób zdobywać wiedzę, aby nie została ona zapomniana, ale przyniosła korzyść na przyszłość.

Kiedy odbywają się egzaminy klasyfikacyjne?

W ciągu roku szkolnego organizowane jest 6 sesji egzaminów pisemnych oraz 4 sesje egzaminów ustnych. Egzaminy klasyfikacyjne pisemne odbywają się we czwartki. Egzaminy klasyfikacyjne ustne organizowane są w soboty. W uzasadnionych przypadkach mogą być zorganizowane w innym terminie niż sobota, za zgodą dyrektora szkoły.

Dlaczego Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Emmanuel” jest „akademickie”?

Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Emmanuel” jest dla wszystkich osób, które są świadome swojego celu. Jak sama nazwa wskazuje pracują tu nauczyciele akademiccy oraz pracownicy naukowi uczelni wyższych. To oni rozpoznają potencjał ucznia i proponują wachlarz możliwości na wybranej ścieżce kariery. Tu otrzymasz wskazówki oparte na doświadczeniu mądrych i dojrzałych ludzi jak radzić sobie w życiu. Tu otrzymasz pomoc specjalistyczną z takich dziedzin naukowych jak: chemia, biologia, fizyka i matematyka uczestnicząc w warsztatach na terenie szkoły. Tu otrzymasz inspiracje do rozwijania treści humanistycznych i językowych. Jeśli już wiesz kim chcesz być w przyszłości i jaki zawód chcesz wykonywać powiedz o tym podczas rozmowy rekrutacyjnej, szkoła zaproponuje pomoc w tym zakresie.

Jak wyglądają egzaminy klasyfikacyjne?

W klasach 1, 2 i 3 LO czekają cię egzaminy pisemne i ustne. Najpierw (zazwyczaj) podchodzisz do egzaminu pisemnego. Na platformie Moodle, na swoim osobistym koncie znajdziesz przykładowe pytania egzaminacyjne oraz przykładowe zadania do rozwiązania podczas egzaminu pisemnego. Pozwala to na zapoznanie się ze strukturą zadań oraz ich formą co z kolei daje ci spokój, że podczas egzaminu nie zostaniesz zaskoczony czymś, czego wcześniej nie przetrenowałeś. Oczywiście arkusze egzaminacyjne zawierają treści zmienione i nowe, ale kiedy przećwiczysz przykładowe zadania zamieszczone na platformie Moodle, możesz być pewny i spokojny, że rozwiązanie ostatecznych zadań nie sprawi Ci żadnego problemu. Takie rozwiązanie jest bardzo pomocne, wielu uczniów i maturzystów chwali ten system. Z punktu widzenia szkoły sprawdza się takie rozwiązanie, co jest odzwierciedlone w lepszych wynikach egzaminacyjnych. Egzaminy ustne wyglądają różnie. W klasie 2 i 3 liceum losujesz trzy pytania z wcześniej zamieszczonych na platformie Moodle trzydziestu pytań. W klasie 1 masz dwie opcje do wyboru. Pierwsza z nich: egzamin ustny wygląda tak samo jak w klasie 2 i 3 liceum. Opcja druga: przygotowujesz w domu prezentację multimedialną na jeden temat z pięciu podanych na platformie i prezentujesz ją podczas egzaminu. Po zakończeniu prezentacji dodatkowo losujesz dwa pytania z puli trzydziestu, dostępnych wcześniej na platformie. Oczywiście na egzaminie ustnym otrzymujesz czas na przygotowanie się do odpowiedzi i zrobienie krótkich notatek. Następnie odpowiadasz na wylosowane pytania. Zwyczajem jest, że w trakcie lub po zakończonym egzaminie ustnym nauczyciel omawia z Tobą egzamin pisemny.

Jaka atmosfera panuje podczas egzaminów oraz matury?

Atmosfera podczas egzaminów jest pełna szacunku w stosunku do ucznia. Styl przeprowadzania egzaminów pisemnych i ustnych podobny do akademickiego przy ogromnym zaangażowaniu nauczycieli danego przedmiotu. Matura i stres to odległe od siebie pojęcia. Możesz przystąpić do egzaminu dojrzałości w sprzyjających warunkach z zachowaniem zasad kultury osobistej możesz oczekiwać na wszelką pomoc ze strony szkoły.

Czy mogę coś więcej dowiedzieć się o „edukacji domowej” w liceum „Emmanuel”?

Okres liceum to czas kiedy młodzi ludzi szukają swojego miejsca w świecie. Na pewno rozważają to kim chcą być, czym się zajmować w życiu, gdzie mieszkać oraz w jaki sposób realizować swoje pasje i zdobywać sukcesy zawodowe oraz osobiste. Nauka w stacjonarnym liceum zabiera młodemu człowiekowi na tym etapie życia i rozwoju zbyt dużo czasu. Przeciążenie przedmiotami szkolnymi, stres związany z obowiązkami edukacyjnymi, a także system edukacji na poziomie liceum stacjonarnego ogranicza przestrzeń do tego aby intensywniej zająć się tym, co tak naprawdę nas interesuje. W szkole stacjonarnej musisz uczestniczyć w zajęciach szkolnych od poniedziałku do piątku, a czas weekendowy często musisz poświęcić na wkuwanie treści, które zazwyczaj nie są w kręgu zainteresowań wszystkich osób. Podejście indywidualne do ucznia to rzecz rzadko spotykana w szkole stacjonarnej. Raczej słyszy się tam o rywalizacji i tzw. „wyścigu szczurów”.
Edukacja domowa daje Ci możliwość i przestrzeń do tego, aby samemu zarządzać swoim czasem zarówno w przyswajaniu treści jak i realizacji swoich pasji. Mało tego tutaj możesz skupić się bardziej na tym co kochasz i co będzie Ci w życiu potrzebne a mniej na tym co jest dla Ciebie bezwartościowe. I co najważniejsze nikt za to nie będzie Cię ani karcił, ani napominał.

Kiedy mogę rozpocząć naukę w liceum „Emmanuel”?

Prawo umożliwia przeniesienie się do szkoły w każdym momencie. Trzeba spełnić pewne warunki. Aktualnie w trzyletnim liceum a od kolejnego roku szkolnego czteroletnim możesz zmienić formę edukacji ze stacjonarnej na nauczanie poza szkołą jeśli tylko chcesz i jesteś przekonany, że to dla Ciebie dobre rozwiązanie. Prawo oświatowe daje taką możliwość w każdym momencie nauki bez względu na rok szkoły, klasę czy miesiąc nauki. Niektórzy kontynuują taką formę z etapu poprzedniego, inni zaś przenoszą się w kolejnych latach lub w trakcie roku szkolnego. Oczywiście musisz spełnić wymagania formalne, z których najważniejsze to opinia publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz zamieszkanie na terenie województwa ze względu na miejsce stacjonowania szkoły. Zanim zdecydujesz się na ten krok poczytaj opinie na ten temat i porozmawiaj z osobami, które mają doświadczenie w tego typu edukacji.

W jaki sposób rozłożyć czas na naukę? Czy mogę otrzymać jakieś rady na spokojne zaliczenie egzaminów?

Zaplanuj cenny swój czas tak, aby odpowiednio ułożyć swoją naukę, pracę, odpoczynek i relaks. Możesz zoptymalizować naukę tak, aby spokojnie zaliczyć egzaminy klasyfikacyjne na najwyższym poziomie. To od ciebie zależy, w jaki sposób poukładasz sobie pracę nad danym materiałem egzaminacyjnym. Szkoła organizuje egzaminy klasyfikacyjne podczas sesji egzaminacyjnych i w wyjątkowych przypadkach poza nimi. Zawsze możesz dostosować tempo nauki do swoich indywidualnych możliwości. Zawsze możesz podzielić sobie dane przedmioty według własnych preferencji.

Czy otrzymam rady ze strony szkoły w jaki sposób przygotować się do matury tak aby zdać ją na najwyższym poziomie?

W „Emmanuelu” możesz zdać poszczególne egzaminy maturalne na 100%. Homeschooling to świetne rozwiązanie dla osób, które chcą przygotować się na najwyższym poziomie aby zdać egzamin dojrzałości. Musisz jednak pamiętać, że sam wyznaczasz sobie „szlak własnej nauki”. Dla jednych jest to świetne rozwiązanie (osoby, które stawiają na indywidualizację) dla innych zaś może to nie być najlepsze rozwiązanie. Jeśli chcesz o tym porozmawiać umów się na rozmowę z koordynatorem edukacji domowej Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego „Emmanuel” w Krakowie.

Egzaminy z jakich przedmiotów muszę zaliczyć w poszczególnych latach nauki?

Akademickie Liceum Ogólnokształcącego „Emmanuel” w Krakowie przeprowadza egzaminy w trzech z góry zaplanowanych sesjach egzaminacyjnych. Najczęściej sesje organizowane są w listopadzie, lutym i czerwcu. Egzamin całościowy składa się z egzaminu pisemnego i ustnego. Istnieje możliwość zdania egzaminu pisemnego w innym terminie i egzaminu ustnego w kolejnym z tego samego przedmiotu. Można także zgłosić potrzebę (w uzasadnionych przypadkach) zaliczenia egzaminu poza wyznaczoną sesją. Decyzję w tej sprawie wydaje dyrektor szkoły. W klasie I egzaminy przeprowadza się z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, drugi język nowożytny (do wyboru spośród niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego i rosyjskiego), historia, WOS, WOK, matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, informatyka, EDB, podstawy przedsiębiorczości. W klasie II egzaminy przeprowadza się z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, drugi język nowożytny (do wyboru spośród niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego i rosyjskiego), matematyka, co najmniej dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym. W klasie III egzaminy przeprowadza się z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, drugi język nowożytny do wyboru spośród niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego i rosyjskiego, matematyka i co najmniej dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym.
Uwaga! Jesteś zobowiązany wybrać od 2 do 4 przedmiotów jako rozszerzenie. Język polski, język angielski, matematykę powinieneś zacząć rozszerzać już w klasie I. Pozostałe powinieneś zacząć rozszerzać od klasy II.
Uwaga! Jeśli nie rozszerzasz historii musisz uzupełnić historię i społeczeństwo.
Uwaga! Jeśli nie rozszerzasz przedmiotów z nauk przyrodniczych (fizyka, biologia, chemia, geografia) musisz uzupełnić przyrodę.
Uwaga! Możesz zdać egzamin z religii (na wniosek do dyrektora szkoły).

Mam złe doświadczenia w kontakcie ze szkołą i sekretariatem. Jak to jest u Was?

Jednym z ważniejszych powodów, z jakiego uczniowie wybierają konkretne liceum do realizacji edukacji domowej jest komunikacja ze szkołą. To, w jaki sposób możesz mieć kontakt z sekretariatem szkoły pomoże ci załatwić bez zbędnej zwłoki oraz niepotrzebnego stresu wszelkie sprawy administracyjne i formalne. Kontakt z nauczycielami wydaje się najważniejszy. To od niego zależy właściwe zrozumienie tego, co czeka cię podczas konsultacji z danego przedmiotu a także podczas egzaminu pisemnego i ustnego. Bardzo ważnym jest kontakt z dyrektorem, który podejmuje decyzje w twojej sprawie na bieżąco. Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Emmanuel” w Krakowie preferuje trzy rodzaje kontaktu: przez e-dziennik, przez platformę edukacyjną Moodle, telefoniczny. Możesz także skorzystać z kontaktu osobistego z nauczycielem (np. podczas konsultacji w ciągu roku szkolnego wtedy, kiedy nauczyciel ma dyżur) i kontaktu osobistego z dyrekcją szkoły.

Czy z Waszych doświadczeń wynika, że uczniowie mają więcej czasu dla siebie?

Homechooling to alternatywa dla tradycyjnej szkoły. Nauka w takim systemie daje bardzo duże możliwości organizowania sobie czasu wg własnego pomysłu na życie, czego nie możesz doświadczyć w stacjonarnej szkole. Wielu młodych ludzi sądzi, że nauka w szkolnej ławie na tym poziomie to zwykła strata czasu, no może nie zawsze i nie w odniesieniu do każdego przedmiotu. Jednak często zdarzają się zajęcia oraz obowiązki ucznia, które w perspektywie późniejszego życia nic nie wnoszą do ich przyszłości. Świadomi młodzi ludzie nie mogą pogodzić się z taką sytuacją, dlatego wielu z nich decyduje się na naukę w formie edukacji domowej.

Czy organizacyjnie mogę liczyć na profesjonalizm podczas egzaminów?

Organizacja egzaminów podczas sesji ze strony liceum „Emmanuel” jest na najwyższym poziomie. Zachowana jest atmosfera szacunku do każdego ucznia. Odczuwa się bardzo duże zaangażowanie wszystkich pracowników szkoły w pomoc dla uczniów, którzy przystępują do egzaminów. Wszystko przebiega bardzo sprawnie i konkretnie.

A co z pytaniami egzaminacyjnymi? Czy mogę liczyć na jakieś wsparcie i pomoc w tym temacie?

Na platformie Moodle, na swoim osobistym koncie znajdziesz przykładowe pytania egzaminacyjne oraz przykładowe zadania do rozwiązania podczas egzaminu pisemnego. To wartość dodana w naszej szkole przygotowana specjalnie dla Was (co nas wyróżnia spośród innych szkół). Pozwala to na zapoznanie się ze strukturą zadań oraz ich formą co z kolei daje ci spokój, że podczas egzaminu nie zostaniesz zaskoczony czymś, czego wcześniej nie przetrenowałeś. Oczywiście arkusze egzaminacyjne zawierają treści zmienione i nowe ale kiedy przećwiczysz przykładowe zadania zamieszczone na platformie Moodle na pewno uda ci się spokojnie zaliczyć egzaminy na najwyższym poziomie.

Czy podczas rozmowy wstępnej a także podczas całej edukacji mogę liczyć na otwartość, szczerość i szacunek ze strony nauczycieli i dyrekcji? Do tej pory miałem różne doświadczenia.

Niewyobrażalnie ważnym aspektem w poszukiwaniu odpowiedniej szkoły do realizacji edukacji domowej jest otwartość na potrzeby ucznia. Ważne jest także zrozumienie na czym tak naprawdę polega ta całkiem nowa forma spełniania obowiązku szkolnego i nauki poza szkołą, przynajmniej nowa na poziomie liceum. Wiele szkół nie podejmuje tego wyzwania tłumacząc się tym, że uczniowie „wymyślają”, że „sami nie wiedzą czego chcą”, i nie ma możliwości zapisania się na Homeschooling do takich szkół. Szkoła powinna mieć doświadczenie w tym względzie choćby podczas rozmowy wstępnej, kiedy uczeń może przedstawić swoje propozycje dotyczące sposobu przyswajania wiedzy i zaliczania poszczególnych egzaminów. Indywidualne potrzeby każdego ucznia powinny być brane pod uwagę. Otwartość szkoły na ten typ edukacji jest kluczem do osiągnięcia sukcesu końcowego dla ucznia. Powoduje to, że możesz czuć się dobrze, że droga, którą podążasz jest akceptowana przez pracowników szkoły. W otwartej szkole na edukację domową otrzymasz wsparcie merytoryczne, zrozumienie i wszelką pomoc w całym cyklu edukacyjnym.

Jak wielu ludzi decyduje się na edukację domową w Polsce? Czy macie takie informacje? Mam swoje plany na życie, czy taka edukacja jest dla mnie?

Niezależnie od tego kim jesteś, czym zajmujesz się na co dzień, jakie masz indywidualne predyspozycje i możliwości, edukacja domowa jest dla ciebie. Wielu młodych ludzi coraz częściej decyduje się na takie rozwiązanie. Homeschooling daje ogromne możliwości zrobienia czegoś więcej w swoim życiu. W tym systemie edukacji diametralnie zmienia się perspektywa postrzegania własnego życia i obowiązków. Pojawia się możliwość spełniania swoich marzeń, które były blokowane przez regularne uczestnictwo z zajęciach edukacyjnych. Dla jednych to nowy styl nauki, dla innych – nie. Mało tego, z badań przeprowadzonych w stosunku do uczniów realizujących obowiązek szkolny poza szkołą wynika, że osoby, które zdecydowały się na edukacje domową raczej nie powróciłyby do szkolnej ławki. Zdecydowana większość z nich nie żałuje tego wyboru i jeśli jeszcze raz mieliby stać przed wyborem zdecydowaliby się na Homeschooling bez wahania. Ponadto możesz samodzielnie decydować o swoim czasie. Sam kreujesz to jak będzie wyglądał kolejny twój dzień, tydzień miesiąc a nawet cały rok. Jedyne co musisz, to przygotować się w swoim tempie i wg swoich możliwości do egzaminów i po prostu je zdać. Presja – raczej nie, stres – raczej nie, radość z życia – zdecydowanie tak.

Co z wynikami edukacyjnymi?

Edukacja domowa jako nowy styl nauki i spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą jest coraz bardziej modna i wybiera ja coraz większa ilość młodzieży, która chce zawalczyć o wyższe wyniki z egzaminów i wyższe wyniki maturalne. Możesz osiągnąć najwyższe wyniki zarówno z egzaminów klasyfikacyjnych jak również podczas matur ponieważ sam układasz sobie własny styl przyswajania wiedzy i solidnie w spokoju możesz przygotować się do egzaminów maturalnych. Wynik 100% z matur to standard w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym „Emmanuel” w Krakowie.

Czy szkoła wyposażona jest w pracownie specjalistyczne?

Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Emmanuel” w Krakowie posiada laboratorium, w którym możesz przeprowadzać doświadczenia z dziedziny chemii i biologii. Tu możesz rozwijać swoje pasje naukowe z różnych dziedzin. Możesz skupić się na nauce, którą wykorzystasz w przyszłym swoim życiu.

BACK