Lista najczęściej zadawanych pytań

 

Czym jest „homeschooling” w Liceum „Emmanuel” i dlaczego uczniowie z woj. małopolskiego decydują się na tą formę edukacji właśnie u Was ?

Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Emmanuel” realizuje edukację domową tzw. homeschooling bazując na doświadczeniu wielu szkół założonych przez Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja począwszy od 2003 r. aż do dziś. Posiadamy doświadczenie w pracy z rodzinami „homschoolersów” z Warszawy, Poznania, Wrocławia, Zielonej Góry, Gdańska, Gliwic, Tomaszowa Mazowieckiego, Łodzi i Krakowa.
Uczniowie wybierają tą formę edukacji poza ławkami szkolnymi i regularnymi zajęciami edukacyjnymi z różnych powodów.

Niektórzy twierdzą, że tracą cenny czas na uczestnictwo w zajęciach, które nie są im do niczego pożyteczne, a wybierając naukę w domu mogą skupić się nad wiedzą, która jest w kręgu ich zainteresowań i która rozwija ich pasje. Inni po prostu nie mogą pogodzić się ze stylem nauczania w tradycyjnej szkole: rywalizacja z kolegą lub koleżanką, zabieganie o względy nauczyciela aby osiągać jak najwyższe wyniki, obowiązkowe kartkówki, sprawdziany, odpytywanie podczas lekcji i ogromny stres związany o ogromem niepotrzebnych obowiązków szkolnych, które mało wnoszą do przyszłości. Jeszcze inni decydują się na edukację domową gdyż cenią sobie indywidualny tok przyswajania wiedzy i umiejętności, nie narzucony z góry system.c

Uczniowie również cenią możliwość organizować sobie nauki wg swojego planu czy pomysłu. Poprzez to nabywają nowych kompetencji w zakresie planowania, zarządzania czasem, kojarzenia faktów oraz rozwijają swoją kreatywność i pomysłowość. Nie można tu zapomnieć o odpowiedzialności, której uczą się z dnia na dzień, właśnie biorąc tą odpowiedzialność za własną edukację na różnych polach.

We wszystkich powyższych działaniach, i innych, które przecież mogą pojawić się mimowolnie, Liceum „Emmanuel” kompleksowo wspiera swoich uczniów. Nie są oni traktowani jak „piąte koło u wozu” czy „uczeń innej kategorii” lecz jako partnerzy edukacji i wychowania. U nas możesz liczyć na atmosferę szacunku i zrozumienia podczas kontaktów ze szkołą (kimkolwiek ze szkoły). Uczciwość i szczerość we wszelkich podejmowanych sprawach a także profesjonalizm i rzetelność są naszą dewizą. Wymagania przedstawiamy bardzo konkretnie (są opisane szczegółowo w regulaminie), zawsze stawiamy na współpracę i dobrze rozumiany dialog. Chcemy nie tylko słuchać ale „usłyszeć” drugiego człowieka i razem z nim uzgodnić wspólny front, w celu obopólnej zgody na „dalszą podróż w świecie edukacji domowej”. Pytamy, czy wszystko jest zrozumiałe, czy może coś jeszcze doprecyzować?

Bardzo zwracamy uwagę na umiejętności komunikacyjne, inteligencję emocjonalną, odpowiednie reagowanie na sytuacje stresowe i wiedzę oraz umiejętności z zakresu przedsiębiorczości (inspirujemy uczniów do refleksji na temat, rozmawiamy o tym przy każdej okazji, gdyż uważamy, że to są istotne kwestie w dzisiejszych czasach). Wykorzystujemy najnowsze narzędzia multimedialne oraz zwykłe smartfony (tu są ogromne możliwości). Staramy się podążać za ciągle zmieniającym się światem, który jest wokół nas.
Stawiamy także na języki obce. U nas masz do wyboru jeżyk angielski, niemiecki, hiszpański, francuski i rosyjski. Jeśli trzeba, możesz także podejść do egzaminów z języka włoskiego.

Oto powody, dlaczego nasi uczniowie wybrali właśnie Liceum „Emmanuel”. Zapraszamy także Ciebie, abyś dołączył do rodziny edukacji domowej szkół „Emmanuel”.

.

Co z maturami? W jaki sposób wspieracie uczniów w tym względzie?

Liceum „Emmanuel” wspiera maturzystów w całym procesie przygotowywania się i przystępowania do egzaminów. Organizujemy warsztaty metodyczne z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki. Proponujemy spotkania z nauczycielami danego przedmiotu mające na celu przybliżenie absolwentom treści, które mogą pojawić się na maturze. Bierzemy pod uwagę dotychczasowe arkusze egzaminacyjne, dostępne na stronach OKE. Omawiane są obowiązujące procedury oraz stosowane formy i metody pracy z arkuszem.

Wyniki naszych absolwentów kształtują się na wysokim poziomie. Zdecydowana większość uczniów osiąga od 80% do 100% z przedmiotów obowiązkowych i rozszerzonych. Atmosfera podczas matur jest przyjazna, szkoła na każdym etapie począwszy od przygotowania przez matury próbne aż do egzaminu dojrzałości staje na wysokości zadania wspierając i motywując uczniów liceum aby osiągali najwyższe wyniki. Aby mogli podejść do egzaminu dojrzałości z wielkim spokojem, w atmosferze szacunku i zaufania, że „damy radę” bez względu na wszytko. Matury organizowane są w nowoczesnej, przestronnej  Auli. U nas możesz liczyć na domowy klimat i pełny kultury dialog, bo każdy uczeń lecz osobą, która ma potencjał aby osiągnąć w życiu sukces i być przez to szczęśliwym człowiekiem.

Do kogo kierowana jest oferta edukacyjna?

Edukacja domowa w Liceum „Emmanuel” w Krakowie to alternatywa do tradycyjnego liceum na terenie województwa małopolskiego. Oferta kierowana jest do absolwenta szkoły podstawowej, absolwenta gimnazjum i do każdego ucznia liceum lub technikum, który chciałby zmienić szkołę stacjonarną na nauczanie domowe w każdym momencie roku szkolnego. Homeschooling jest dla uczniów, którzy sami chcą pokierować losami własnej edukacji, spełniać pasje bez konieczności uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych na terenie placówki. Oczywiście prawo oświatowe daje taką możliwość, aby spełniać obowiązek szkolny i nauki poza szkołą, ale należy pamiętać również o obowiązkach ustawowych. Najważniejszym z nich jest zaliczenie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z przedmiotów danej podstawy programowej.

Mamy dzieci w ED w szkole podstawowej. Jesteśmy zadowoleni z tej formy edukacji. Zastanawiamy się nad kontynuowaniem nauki w liceum. Czy jest różnica w edukacji domowej pomiędzy szkołą podstawową a liceum? Gdzie jest łatwiej a gdzie trudniej?

Z obserwacji wynika, że kwestia organizacji egzaminów klasyfikacyjnych (sposobu ich planowania, zaliczania w odpowiednim czasie, wachlarzu możliwości podchodzenia do sesji, także poza wyznaczonymi z góry terminami, elastyczność w podejmowaniu decyzji, kiedy egzamin pisemny a kiedy ustny, indywidualne podejście – dostosowanie formy i metody egzaminu do możliwości psychofizycznych ucznia) jest najczęściej podejmowana podczas rozmowy rekrutacyjnej przy wyborze edukacji domowej na poziomie liceum.
Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie gdzie jest łatwiej a gdzie trudniej. Edukacja domowa powinna być przyjemnością i pewnego rodzaju „przygodą” z nauką. Oczywiście, należy podkreślić fakt, że jest to alternatywa do szkoły stacjonarnej, ale dla „świadomych” uczniów i ich rodziców, dla osób odpowiedzialnych.

W szkole podstawowej zakres wiedzy mniej więcej pokrywa się z wiedza ogólną rodziców, (no może z wyjątkiem treści z fizyki, chemii, biologii, geografii i zakresu materiału z przedmiotów klasy 7 i 8) dlatego edukacja domowa w szkole podstawowej wydaje się prostsza niż na poziomie liceum.  W SP rodzice skuteczniej mogą wspierać swoje pociechy w przygotowaniu się do egzaminów, szczególnie w edukacji wczesnoszkolnej. W liceum jest troszeczkę inaczej. Tu ważne jest właściwe planowanie przyswajania wiedzy. Konieczna jest pewna dyscyplina, która będzie „drogowskazem” dla ucznia (co i kiedy ma realizować i w jakim zakresie). Uczeń w liceum „Emmanuel” otrzymuje kompleksowe wsparcie w zakresie planowania nauki. Omawiany jest (przez specjalistę ze strony szkoły) harmonogram podchodzenia do poszczególnych egzaminów klasyfikacyjnych. Rozważa się możliwości psychofizyczne ucznia, jego potencjał, jego upodobania i zainteresowania. Na tej podstawie wspólnie ustala się tzw. „ścieżkę pracy i edukacji w liceum”. Zawsze bierze się pod uwagę indywidualną sytuację ucznia. Np. jeśli ktoś dołącza do szkoły w trakcie roku szkolnego, a egzaminy z danego przedmiotu odbyły się wcześniej – planujemy taki egzamin indywidualnie. Dla ucznia z orzeczeniem lub opinią dostosowuje się formę egzaminu zgodnie z zaleceniem PPP.

Należy pamiętać, że w końcu każdy licealista będzie przystępował do egzaminu dojrzałości. Matura zwieńczy jego naukę w liceum. Szczególnie w klasie pierwszej i ostatniej ważna jest narzucona i dostosowana do indywidualnych możliwości ucznia dyscyplina nauki – przyswajania wiedzy konkretnej. W klasie pierwszej, gdyż tu uczeń nabywa kompetencji i umiejętności prawidłowego funkcjonowania (poruszania się) w edukacji domowej. Poznawanie nowych nauczycieli oraz sposobu prowadzenia egzaminów a także zwykłe funkcjonowanie w „nowej szkole”, w „nowej formie edukacji”, może generować różnego rodzaju emocje pozytywne i negatywne. Uczeń może odczuwać różnego rodzaju napięcia. W celu redukcji stresu Liceum „Emmanuel” prowadzi szeroko pojęte wsparcie merytoryczne oraz emocjonalne, wobec uczniów, poprzez różnego rodzaju konsultacje, warsztaty, spotkania integracyjne, indywidualne rozmowy z psychologiem lub pedagogiem specjalnym.

Ostatnia klasa liceum nie jest łatwa. Rok szkolny kończy się w kwietniu. Z jednej strony jest mniej czasu na zaliczenie wszystkich egzaminów klasyfikacyjnych, z drugiej strony należy pamiętać o tym, aby solidnie przygotować się do matury. Czy w SP czy w liceum jest trudniej czy łatwiej?  Odpowiedzi na to pytanie raczej nie ma, po prostu, trudno powiedzieć.

Czy szkoła daje możliwość skonsultowania treści programowych z nauczycielami poszczególnych przedmiotów?

Oczywiście, że tak. Szkoła zapewnia stały kontakt z nauczycielami przedmiotowymi poprzez e-dziennik. Możesz skorzystać z indywidualnych (osobistych) konsultacji z nauczycielem danego przedmiotu. Masz możliwość ustalić z nauczycielem zakres materiału do zaliczenia, porozmawiać o tym, co należy brać pod uwagę podczas nauki czy ćwiczeń, dowiedzieć się o preferencje egzaminatora, co do treści i sposobu przeprowadzenia egzaminu pisemnego i ustnego. Nauczyciel wskaże najlepsze kierunki podejmowanych działań, co do przyswajania treści przedmiotowych. Nauczyciel podpowie w jaki sposób zdobywać wiedzę, aby nie została ona zapomniana, ale przyniosła korzyść na przyszłość.

Kiedy odbywają się egzaminy klasyfikacyjne?

W ciągu roku szkolnego organizujemy 6 sesji egzaminów pisemnych (w ciągu tygodnia) oraz 4 sesje egzaminów ustnych (w soboty). W uzasadnionych przypadkach egzaminy mogą być zorganizowane w innym terminie za zgodą dyrektora szkoły. Egzaminy rozłożone są na cały rok szkolny. Pierwsze organizuje się już w październiku, następne są regularnie rozłożone w czasie tak, aby uczniowie nie mieli kumulacji egzaminów w maju i czerwcu. Szczegółowy harmonogram jest publikowany na początku września.

Dlaczego Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Emmanuel” jest „akademickie”?

Współpracujemy z uczniami i rodzicami, którzy są świadomi idei edukacji domowej, którzy chcą „czegoś więcej”. Jak sama nazwa wskazuje, pracują tu nauczyciele akademiccy oraz pracownicy naukowi uczelni wyższych. To oni rozpoznają potencjał ucznia i proponują wachlarz możliwości na wybranej ścieżce kariery. Tu otrzymasz wskazówki oparte na doświadczeniu mądrych i dojrzałych ludzi jak radzić sobie w życiu.
Tu otrzymasz pomoc specjalistyczną z takich dziedzin naukowych jak: chemia, biologia, fizyka, matematyka, język polski, język angielski uczestnicząc w warsztatach na terenie szkoły. Tu otrzymasz inspiracje
do rozwijania treści humanistycznych i językowych. Jeśli już wiesz kim chcesz być w przyszłości i jaki zawód chcesz wykonywać powiedz o tym podczas rozmowy rekrutacyjnej, szkoła zaproponuje pomoc w tym zakresie.

Jak wyglądają egzaminy klasyfikacyjne?

W edukacji domowej czekają cię egzaminy pisemne i ustne. Najpierw podchodzisz do egzaminu pisemnego. Na platformie Moodle, na swoim osobistym koncie znajdziesz wymagany zakres materiału, przykładowe pytania egzaminacyjne oraz przykładowe zadania do rozwiązania podczas egzaminu pisemnego. Pozwala to na zapoznanie się z treścią, strukturą i formą zadań, co z kolei daje ci spokój, że podczas egzaminu nie zostaniesz zaskoczony czymś, czego wcześniej nie przetrenowałeś. Oczywiście arkusze egzaminacyjne zawierają treści zmienione i nowe, ale kiedy przećwiczysz przykładowe zadania zamieszczone na platformie Moodle, możesz być pewny i spokojny, że rozwiązanie ostatecznych zadań nie sprawi Ci żadnego problemu. Takie rozwiązanie jest bardzo pomocne, wielu uczniów i maturzystów chwali ten system. Z punktu widzenia szkoły takie rozwiązanie sprawdza się znakomicie. Potwierdzają to uczniowie oraz pozytywnie odzwierciedla ono uzyskiwane przez młodzież wysokie wyniki egzaminacyjne.

Podczas egzaminu ustnego losujesz trzy pytania z wykazu i udzielasz na nie odpowiedzi. Wykaz od 10 do 30 pytań na egzamin ustny (o ilości decyduje nauczyciela) odnajdziesz na platformie Moodle. Nie ma możliwości, abyś wylosował pytanie, inne niż zamieszczona na platformie. Uczniowie bardzo chwalą sobie tą formę.

Oczywiście na egzaminie ustnym otrzymujesz czas na przygotowanie się do odpowiedzi i zrobienie krótkich notatek. Następnie odpowiadasz na wylosowane pytania. Zwyczajem jest, że w trakcie lub po zakończonym egzaminie ustnym nauczyciel omawia z Tobą także egzamin pisemny.

.

Jaka atmosfera panuje podczas egzaminów oraz matury?

Atmosfera podczas egzaminów jest pełna szacunku w stosunku do ucznia. Styl przeprowadzania egzaminów pisemnych i ustnych podobny jest do akademickiego przy ogromnym zaangażowaniu nauczycieli danego przedmiotu. Matura i stres to odległe od siebie pojęcia. Możesz przystąpić do egzaminu dojrzałości w sprzyjających warunkach, w pięknej nowoczesnej sali,  z zachowaniem zasad kultury osobistej,  możesz oczekiwać na  wszelką pomoc ze strony zespołu egzaminacyjnego i pracowników szkoły. Liceum „Emmanuel” kultywuje takie wartości jak: szacunek, uczciwość, prawdomówność, transparentność, dobrze rozumiany dialog, przyjaźń, dobra współpraca, asertywność, zrozumienie i pokora.

Czy mogę coś więcej dowiedzieć się o „edukacji domowej” w liceum „Emmanuel”?

Okres liceum to czas kiedy młodzi ludzi szukają swojego miejsca w świecie. Na pewno rozważają to kim chcą być, czym się zajmować w życiu, gdzie mieszkać oraz w jaki sposób realizować swoje pasje i zdobywać sukcesy zawodowe oraz osobiste. Nauka w stacjonarnym liceum zabiera młodemu człowiekowi na tym etapie życia i rozwoju zbyt dużo czasu. Przeciążenie przedmiotami szkolnymi, stres związany z obowiązkami edukacyjnymi, a także system edukacji na poziomie liceum stacjonarnego ogranicza przestrzeń do tego, aby intensywniej zająć się tym, co tak naprawdę nas interesuje. W szkole stacjonarnej musisz uczestniczyć w zajęciach szkolnych od  poniedziałku do piątku, a czas weekendowy często  musisz poświęcić na „wkuwanie” treści, które zazwyczaj nie są w kręgu zainteresowań wszystkich osób. Podejście indywidualne do ucznia  to rzecz rzadko spotykana w szkole stacjonarnej. Raczej słyszy się tam o rywalizacji i tzw. „wyścigu szczurów”.

Edukacja domowa daje Ci możliwość i przestrzeń do tego, aby samemu zarządzać swoim czasem zarówno w przyswajaniu treści jak i realizacji swoich pasji. Mało tego tutaj możesz skupić się bardziej na tym, co kochasz i co będzie Ci w życiu potrzebne a mniej na tym, co jest dla Ciebie bezwartościowe.
I co najważniejsze nikt za to nie będzie Cię ani karcił, ani napominał. Na pewno edukacja domowa rozwija umiejętności samodzielnego myślenia, planowania, kojarzenia faktów oraz odpowiedzialności. Uczniowie uzyskują bardzo dobre wyniki nauczania i wyniki maturalne. Niektórzy twierdzą, że nigdy więcej nie wróciliby do stacjonarnej szkoły po tym, jak „skosztowali” nauki w nauczaniu domowym. Uzasadnień tych wypowiedzi jest bez liku.

Kiedy mogę rozpocząć naukę w liceum „Emmanuel”?

Prawo umożliwia przeniesienie się do szkoły na edukację domową w każdym momencie. Trzeba spełnić pewne warunki. Możesz zmienić formę edukacji ze stacjonarnej na nauczanie poza szkołą jeśli tylko chcesz i jesteś przekonany, że to dla Ciebie dobre rozwiązanie. Prawo oświatowe daje taką możliwość w każdym momencie nauki bez względu na rok szkoły, klasę czy miesiąc nauki. Niektórzy kontynuują nauczanie domowe w liceum naturalnie – po szkole podstawowej, inni zaś przenoszą się w kolejnych latach nauki lub w trakcie trwania roku szkolnego w danej klasie.

Oczywiście należy spełnić wszystkie wymagania formalne (złożyć wymagane dokumenty i mieszkać
na terenie województwa, ze względu na miejsce stacjonowania szkoły – w tym wypadku – małopolskiego).

Zanim zdecydujesz się na ten krok, proszę poczytaj opinie na temat homeschoolingu. Porozmawiaj także z osobami, które mają doświadczenie w tego typu edukacji lub umów się na rozmowę z dyrektorem Liceum „Emmanuel” w celu zasięgnięcia informacji. Możesz także napisać maila lub po prostu zadzwonić w tej sprawie: liceum@edukacjaemmanuel.org, nr tel. +48 733519059.

W jaki sposób rozłożyć czas na naukę? Czy mogę otrzymać jakieś rady na spokojne zaliczenie egzaminów?

Zaplanuj cenny swój czas tak, aby odpowiednio ułożyć swoją naukę, pracę, odpoczynek i relaks. Możesz zoptymalizować naukę tak, aby spokojnie zaliczyć egzaminy klasyfikacyjne na najwyższym poziomie.
To od ciebie zależy, w jaki sposób poukładasz sobie pracę nad danym materiałem egzaminacyjnym. Szkoła organizuje egzaminy klasyfikacyjne podczas wyznaczonych sesji egzaminacyjnych i w wyjątkowych przypadkach poza nimi. Zawsze możesz dostosować tempo nauki do swoich indywidualnych możliwości. Zawsze możesz podzielić sobie dane przedmioty według własnych preferencji. Specjalista z ramienia szkoły może spotkać się z Tobą i wspólnie możecie zaplanować cały rok szkolny pod tym kątem.

Czy otrzymam rady ze strony szkoły w jaki sposób przygotować się do matury tak aby zdać ją na najwyższym poziomie?

W „Emmanuelu” możesz zdać poszczególne egzaminy maturalne na 100%. Homeschooling to świetne rozwiązanie dla osób, które chcą przygotować się na najwyższym poziomie aby zdać egzamin dojrzałości. Musisz jednak pamiętać, że sam wyznaczasz sobie „szlak własnej nauki” lub możesz skorzystać z doradcy z ramienia szkoły. Dla jednych jest to świetne rozwiązanie (osoby, które stawiają na indywidualizację) dla innych zaś, może to nie być najlepsze rozwiązanie. Jeśli chcesz o tym porozmawiać umów się na rozmowę z koordynatorem edukacji domowej, psychologiem lub dyrektorem szkoły. Na pewno wspólnie zastanowimy się nad tym, w jaki sposób pomóc Ci zdać egzaminy maturalne na możliwie najwyższym poziomie. Na pewno możesz liczyć na wsparcie w tym względzie ze naszej strony.

Egzaminy z jakich przedmiotów muszę zaliczyć w poszczególnych latach nauki?

Wykaz przedmiotów w rozpisaniu na poszczególne lata nauki w szkole znajdziesz na naszej stronie internetowej w zakładce DOKUMENTY.

Mam złe doświadczenia w kontakcie ze szkołą i sekretariatem. Jak to jest u Was?

Jednym z ważniejszych powodów, z jakiego uczniowie wybierają konkretne liceum do realizacji edukacji domowej jest komunikacja ze szkołą. To, w jaki sposób możesz mieć kontakt z sekretariatem szkoły pomoże ci załatwić bez zbędnej zwłoki oraz niepotrzebnego stresu wszelkie sprawy administracyjne i formalne. Kontakt z nauczycielami wydaje się najważniejszy. To od niego zależy właściwe zrozumienie tego, co czeka cię podczas konsultacji z danego przedmiotu a także podczas egzaminu pisemnego i ustnego.

Bardzo ważnym jest kontakt z dyrektorem, który podejmuje decyzje w twojej sprawie na bieżąco. Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Emmanuel” w Krakowie preferuje następujące formy kontaktu: osobisty, przez e-dziennik, przez platformę edukacyjną Moodle, telefoniczny. Możesz skorzystać z kontaktu osobistego z konkretnym nauczycielem (np. podczas konsultacji w ciągu roku szkolnego lub podczas warsztatów) i kontaktu osobistego z dyrekcją szkoły lub koordynatorem ED.

Czy z Waszych doświadczeń wynika, że uczniowie mają więcej czasu dla siebie?

Homechooling to alternatywa dla tradycyjnej szkoły. Nauka w takim systemie daje bardzo duże możliwości organizowania sobie czasu wg własnego pomysłu na życie, czego nie możesz doświadczyć w stacjonarnej szkole. Wielu młodych ludzi sądzi, że nauka w szkolnej ławie na tym poziomie to zwykła strata czasu, no może nie zawsze i nie w odniesieniu do każdego przedmiotu. Jednak często zdarzają się zajęcia oraz obowiązki ucznia, które w perspektywie późniejszego życia nic nie wnoszą do ich przyszłości. Świadomi młodzi ludzie nie mogą pogodzić się z taką sytuacją, dlatego wielu z nich decyduje się na naukę w formie edukacji domowej. Odpowiadając – tak, uczniowie w nauczaniu domowym mają zdecydowanie więcej czasu dla siebie niż uczniowie w szkole stacjonarnej.

Czy organizacyjnie mogę liczyć na profesjonalizm i obiektywizm podczas egzaminów?

Organizacja egzaminów podczas sesji ze strony liceum „Emmanuel” jest na najwyższym poziomie. Potwierdzają to uczniowie, rodzice i nauczyciele. Indywidualne opinie na ten temat znajdziesz na naszej stronie internetowej oraz na Facebook.

Przede wszystkim, zachowana jest atmosfera pełnego szacunku do każdego ucznia. Odczuwa się bardzo duże zaangażowanie wszystkich pracowników szkoły w pomoc dla uczniów, którzy przystępują do egzaminów. Wszystko przebiega bardzo sprawnie i konkretnie. O wszystkim wcześniej zostaniesz poinformowany przez e-dziennik lub platformę Moodle. Staramy się pracować profesjonalnie, na najwyższym poziome,  z zachowaniem najwyższych standardów rzetelności oraz z poczuciem pełnej odpowiedzialności.

Możesz liczyć na sprawiedliwe ocenianie twojej wiedzy i umiejętności zarówno podczas egzaminów pisemnych jak i ustnych. Zasada obiektywizmu jest zasadą nadrzędną podczas oceniania oraz ustalania rocznej lub końcowej oceny z egzaminów klasyfikacyjnych przez komisję egzaminacyjną. Cenimy sobie szczerość i postawę asertywności. Nie boimy się otrzymywać uwag. Mamy postawę, że każdy może uczyć się od każdego.

A co z pytaniami egzaminacyjnymi? Czy mogę liczyć na jakieś wsparcie i pomoc w tym temacie?

Na platformie Moodle, na swoim osobistym koncie znajdziesz zestaw pytań na egzamin ustny oraz przykładowe zadania (pytania i zakres materiału) do rozwiązania podczas egzaminu pisemnego. To wartość dodana w naszej szkole przygotowana specjalnie dla Was. To nas wyróżnia spośród innych szkół. Ponadto, możesz zawsze spotkać się z egzaminatorem osobiście przed egzaminem, poznać się, porozmawiać o wszystkim, co jest związane z egzaminem (stylem prowadzenia, preferowaną metodą, formą, zakresem materiału, ilością czasu na odpowiedzi czy zapisanie rozwiązań, itp.).

Czy podczas rozmowy wstępnej a także podczas całego procesu edukacji mogę liczyć na otwartość, szczerość i szacunek ze strony nauczycieli i dyrekcji? Do tej pory miałem różne doświadczenia.

Niewyobrażalnie ważnym aspektem w poszukiwaniu odpowiedniej szkoły do realizacji edukacji domowej jest otwartość na potrzeby ucznia. Ważne jest także zrozumienie na czym tak naprawdę polega ta całkiem nowa forma spełniania obowiązku szkolnego i nauki poza szkołą, przynajmniej nowa na poziomie liceum. Wiele szkół nie podejmuje tego wyzwania tłumacząc się tym, że uczniowie „wymyślają”, że „sami nie wiedzą czego chcą”, i tak naprawdę nie ma możliwości zapisania się na Homeschooling do takich szkół, bo w pierwszym kontakcie zniechęcają a nie zachęcają.

Bywa też, że szkoła obiecuje w pierwszym kontakcie „gruszki na wierzbie”. Po jakimś czasie okazuje się, że nie chodziło o dobro ucznia lecz o coś innego (pozostawiam to bez komentarza). Następnie, nie wiadomo co dalej robić w takiej sytuacji i uczniowie wraz z rodzicami „wędrują” od placówki do placówki, aby zmienić szkołę. Zanim podejmiesz konkretną decyzję – osobiście radzę, przemyśl ją kilka razy biorąc pod uwagę wszelkie aspekty i żądając odpowiedzi od dyrektora szkoły na wszystkie nurtujące cię pytania w tym względzie. Tak naprawdę chodzi o Twoje kilka lat edukacji. Warto dobrze przemyśleć swoją decyzję.

Szkoła powinna mieć doświadczenie w tym względzie, choćby podczas rozmowy wstępnej, kiedy uczeń może przedstawić swoje propozycje dotyczące sposobu przyswajania wiedzy i zaliczania poszczególnych egzaminów. Indywidualne potrzeby każdego ucznia powinny być brane pod uwagę. Otwartość szkoły na ten typ edukacji jest kluczem do osiągnięcia sukcesu końcowego dla ucznia. Powoduje to, że możesz czuć się dobrze, że droga, którą podążasz jest akceptowana przez pracowników szkoły. W otwartej szkole na edukację domową otrzymasz wsparcie merytoryczne, zrozumienie i wszelką pomoc w całym cyklu edukacyjnym.

Liceum „Emmanuel” zajmuje się wyłącznie edukacją domową. U nas nie ma stacjonarnego liceum. Co to znaczy? Wszystkie siły i środki a także zaangażowanie ze strony szkoły jest skierowane wyłącznie dla Was i do Waszych potrzeb. Na pewno możesz liczyć na pełne zrozumienie, uczciwość i szczerość z naszej strony. To, co usłyszysz na rozmowie wstępnej, możesz być pewny, że zostanie spełnione w 100% w trakcie roku szkolnego.

Jak wielu ludzi decyduje się na edukację domową w Polsce? Czy macie takie informacje? Mam swoje plany na życie, czy taka edukacja jest dla mnie?

Z badań wynika, że w Polsce w 2018 r. na wszystkich etapach edukacyjnych korzystało z edukacji domowej ok 14000 uczniów. Do roku 2020 liczba ta powiększyła się i powiększa się z dnia na dzień.
Okres pandemii i edukacji prowadzonej online zachęcił wiele rodzin i wielu uczniów do zmiany szkoły stacjonarnej na edukację domową. Liczba uczniów rośnie, także w naszej szkole podstawowej i liceum.

Niezależnie od tego kim jesteś, czym zajmujesz się na co dzień, jakie masz indywidualne predyspozycje i możliwości, edukacja domowa może okazać się dla ciebie wspaniałą „przygodą” i najlepszą decyzją życiową. Wielu młodych ludzi coraz częściej decyduje się na takie rozwiązanie. Homeschooling daje ogromne możliwości zrobienia czegoś więcej w swoim życiu. W tym systemie edukacji diametralnie zmienia się perspektywa postrzegania własnego życia i obowiązków. Pojawia się możliwość spełniania swoich marzeń, które były blokowane przez regularne uczestnictwo z zajęciach edukacyjnych.

Dla jednych to nowy styl nauki, dla innych – nie. Mało tego, z badań przeprowadzonych w stosunku do uczniów realizujących obowiązek szkolny poza szkołą wynika, że osoby, które zdecydowały się na edukacje domową raczej nie powróciłyby do szkolnej ławki. Zdecydowana większość z nich nie żałuje tego wyboru i jeśli jeszcze raz mieliby stać przed wyborem zdecydowaliby się na Homeschooling bez wahania.

Ponadto możesz samodzielnie decydować o swoim czasie. Sam kreujesz to, jak będzie wyglądał kolejny twój dzień, tydzień miesiąc a nawet cały rok. Jedyne co musisz, to przygotować się w swoim tempie i wg swoich możliwości do egzaminów i po prostu je zdać.

Presja – raczej nie, negatywne napięcia – raczej nie, stres – raczej nie.

Radość z życia, zadowolenie, realizowanie bez przeszkód własnych pasji i zainteresowań, więcej czasu dla siebie – zdecydowanie tak.

Co z wynikami edukacyjnymi?

Edukacja domowa jako nowy styl nauki i spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą jest coraz bardziej modna i wybiera ją coraz większa ilość młodzieży, która chce zawalczyć o wyższe wyniki z egzaminów i wyższe wyniki maturalne. Możesz osiągnąć najwyższe wyniki zarówno z egzaminów klasyfikacyjnych jak również podczas matur, ponieważ sam układasz sobie własny styl przyswajania wiedzy i solidnie w spokoju możesz przygotować się do egzaminów maturalnych. Wynik 90% – 100% z matur to standard w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym „Emmanuel” w Krakowie.

Czy szkoła wyposażona jest w pracownie specjalistyczne?

Liceum „Emmanuel” w Krakowie posiada pracownie, w której możesz przeprowadzać doświadczenia z dziedziny chemii, biologii i fizyki. Tu możesz rozwijać swoje pasje naukowe z różnych dziedzin. Możesz skupić się na nauce, którą wykorzystasz w przyszłym swoim życiu.

Czy na terenie szkoły znajduje się parking dla uczniów i rodziców?

Tak, serdecznie zapraszam, os. Urocze 14, Kraków (dzielnica Nowej Huty). Mamy kilkanaście miejsc parkingowych na terenie szkoły. Poza terenem szkoły możesz spokojnie zaparkować samochód na osiedlu bez żadnych opłat.

BACK