DOKUMENTY REKRUTACYJNE_ABSOLWENCI KLAS VIII

Komplet gotowy do druku – POBIERZ

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin pracy ALO – POBIERZ
Regulamin płatności – POBIERZ
Statut liceum – POBIERZ
Zasady przyjęcia kandydata na ucznia – POBIERZ
Polityka prywatności – zgodnie z RODO – POBIERZ
Wykaz podręczników klasa 1 N – POBIERZ
Wykaz podręczników klasa 2 N – POBIERZ
Wykaz podręczników klasa 3 N – POBIERZ
Wykaz podręczników klasa 4 N – POBIERZ
Wykaz przedmiotów – klasy 1 N – 4 N – POBIERZ
Harmonogram egzaminów dla klas 1 N – 4 N na rok szkolny 2022/2023: na platformie Moodle

BACK