DOKUMENTY REKRUTACYJNE_ABSOLWENCI GIMNAZJUM

Wniosek o wydanie zezwolenia – POBIERZ
Oświadczenie – podstawa programowa – POBIERZ
Zobowiązanie_egzaminy klasyfikacyjne – POBIERZ
Oświadczenie o wyborze przedmiotów rozszerzonych – POBIERZ
Kwestionariusz kandydata na ucznia – POBIERZ
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – POBIERZ

DOKUMENTY REKRUTACYJNE_ABSOLWENCI KLAS VIII

Wniosek o wydanie zezwolenia – POBIERZ
Oświadczenie – podstawa programowa – POBIERZ
Zobowiązanie_egzaminy klasyfikacyjne – POBIERZ
Oświadczenie o wyborze przedmiotów rozszerzonych – POBIERZ
Kwestionariusz kandydata na ucznia – POBIERZ
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – POBIERZ

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin edukacji domowej w ALO – POBIERZ
Statut liceum – POBIERZ
Zasady przyjęcia kandydata na ucznia – POBIERZ
FAQ – POBIERZ
Harmonogram_egzaminów maturalnych – POBIERZ
Kalendarz szkoły_ALO – POBIERZ
Zasady ewakuacji – procedura na wypadek wystąpienia zagrożenia – POBIERZ
Regulamin postępowania – wypadek – POBIERZ
Regulamin płatności_ALO – POBIERZ
Regulamin monitoringu – POBIERZ
Podstawa prawna – POBIERZ
Polityka prywatności – zgodnie z RODO – POBIERZ
Wykaz podręczników klasa I N – POBIERZ
Wykaz podręczników klasa I S – POBIERZ
Wykaz podręczników klasa II S – POBIERZ
Wykaz podręczników klasa III S – POBIERZ
Harmonogram warsztatów – POBIERZ

BACK