Kodowanie na dywanie 😍 
Drugoklasiści chętnie rozwijają logiczne myślenie i umiejętności matematyczne z wykorzystaniem kolorowych kubeczków i maty do kodowania 😊

#wartościowaszkola