Zajęcia rozwijające z chemii!🧪⚗️🧪
Dziś na zajęciach rozwijających z chemii było bardzo wybuchowo! 💥🤯💥🤯
Przeprowadziliśmy reakcję sodu z wodą! Uczniowie przekonali się, że pierwiastki grupy pierwszej są bardzo reaktywne! 😁
#wartościowaszkoła