Dziś na lekcji przyrody klasa 4b brała udział w rywalizacji! Uczniowie utrwalali wiadomości z ostatniego rozdziału naszego podręcznika! ☺️
#wartoścowaszkoła