Uczniowie klasy 6 tworzyli dziś na lekcji matematyki własne bryły.⬜📏◻️📐
#wartościowaszkoła