🇵🇱 231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 🇵🇱

  🇵🇱 Konstytucja została przyjęta przez Sejm Czteroletni 3 maja 1791 r. Była pierwszym tego typu aktem w Europie, a drugim na świecie, po Konstytucji amerykańskiej z 1787 r.  Regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zmieniając go na monarchię konstytucyjną.🇵🇱 🇵🇱 🇵🇱