Zajęcia rozwijające z chemii!🧪⚗️🧪
Uczniowie na dzisiejszych zajęciach rozwijających z chemii utrwalali wiadomości związane ze stężeniem procentowym. Zatężali i rozcieńczali roztwory. ☺️
#wartościowaszkoła