WYBORY do Samorządu Uczniowskiego
W dniach 28 – 29 września 2021 r. przeprowadzone zostały w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone były kampanią wyborczą oraz debatą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy.
Komisja wyborcza w składzie: Magdalena kl. VII , Kaja kl. VII oraz opiekunowie SU: p. Kinga i p. Patryk , czuwali nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów.  😃 Oto nasi wybrańcy do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Emmanuel 🤗 Gratulujemy!!!!