Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021, które odbędzie się 1 września 2020 r. w auli szkoły.
Rozpoczęcie roku dla poszczególnych klas odbędzie się według poniższego harmonogramu:
Edukacja stacjonarna
kl. I. g: 8.30
kl. II g: 9.30
kl III a, III b g: 10.30
kl. IV, V g: 11.30
kl. VI, VII g: 12.30
kl. VIII 13.30
Edukacja Domowa – szkoła podstawowa
godz. 14.30
Z uwagi na utrzymującą się sytuację epidemiologiczną, prosimy aby wszyscy po wejściu na teren szkoły zdezynfekowali ręce (dozownik z płynem jest dostępny przy wejściu), a podczas uroczystości zachowywali od pozostałych osób minimum 1,5 m odległości. Prosimy też aby każdy z Państwa podczas pobytu na terenie szkoły miał zakryty nos i usta (Nie dotyczy uczniów szkół Emmanuel).