Od poniedziałku, 18 maja br. zostaje uruchomiony etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie.

W kolejnych tygodniach zostaną przywrócone zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej oraz prowadzenie w szkołach konsultacji dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej, następnie dla uczniów wszystkich pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.