Szanowni Państwo,

zgodnie z rekomendacjami MEN ws. zawieszenia zajęć w dniach od 12 do 25 marca br, szkoła nie będzie prowadziła zajęć dydaktyczno-wychowawczych, nauczyciele nie mogą kontynuować realizacji podstawy programowej. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W związku z powyższym, podjęłam decyzję, że do czasu powrotu do szkoły za pomocą szkolnego e-dziennika uczniowie będą otrzymywali od nauczycieli wskazówki i materiały edukacyjne pozwalające utrwalić nabytą wiedzę.

Nauczyciele będą inspirować i zachęcać uczniów do poszerzania wiadomości w obrębie tematyki do tej pory przepracowanej, a także do wykonywania ćwiczeń ukierunkowanych na wyrównywanie braków edukacyjnych.

Aby pomóc Uczniom i Państwu oraz w celu ułatwienia komunikacji na bieżącego, zobowiązałam Nauczycieli żeby od najbliższego poniedziałku, tj. 16 marca br, w godzinach od 10.00 do 13.00 byli dostępni poprzez e-dziennik.

W tym czasie nauczyciele będą mogli np. odpowiadać na pytania dotyczące przesłanego materiału edukacyjnego lub wyjaśniać trudne dla uczniów zagadnienia.

Nauczyciele będą również zachęcać uczniów aby na bieżąco odsyłali wykonane przez siebie ćwiczenia czy projekty, tak aby po ich sprawdzeniu, uczeń mógł otrzymać od nauczyciela informację zwrotną dotyczącą poprawności wykonanych ćwiczeń wraz ze wskazówkami do dalszej pracy.

Zachęcam Państwa do wspierania dzieci w tej formie współpracy ze szkołą.

Do poniedziałku, każdy z uczących nauczycieli, napisze zarówno do uczniów jak i do Państwa wiadomość, w której przedstawi formę współpracy przez e-dziennik, (przesyłania i odsyłania zagadnień oraz materiałów edukacyjnych), obowiązującą aż do odwołania.

Zachęcam do korzystania z bezpłatnych materiałów edukacyjnych dostępnych na stronie: https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa.

Dyrektor Szkoły
Dorota Jarnecka