Francuski pisarz Wiktor Hugo, powiedział: „Życie składa się z przywitań i pożegnań”.
19 czerwca na szkolnej auli odbyło się pożegnanie tegorocznych Absolwentów klasy VIII I 3 Gimnazjum.
Dla naszych uczniów zakończył się właśnie pewien etap w ich życiu. Wielu z nich pójdzie w swoją stronę, zaczynając nowe życie w wybranej przez siebie szkole. 
Po przywitaniu przez Paną Dyrektor wszystkich zebranych gości,rozpoczęto część artystyczną.
Absolwenci Gimnazjum pożegnali wszystkich zebranych nastrojową piosenką, która wywołała dużo emocji nie tylko u naszych odchodzących uczniów, ale również nauczycieli i rodziców.
Następnie pod przewodnictwem pana Andrzeja uczniowie klas młodszych przedstawili swoje artystyczno-muzyczne występy. Tuż po zakończonej części artystycznej odbyło się uroczyste wręczenie świadectw z wyróżnieniem i nagród dla uczniów za wysokie wyniki w nauce, za wzorową postawę i wysoką frekwencję. Rodzice tegorocznych Absolwentów,którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem odebrali listy gratulacyjne, które wręczała Pani Dyrektor i wychowawcy klasy VIII oraz 3 Gimnazjum.
Na zakończenie Schola wraz z panem Januszem i wszystkimi zebranymi zaśpiewała piosenki na Chwałę Panu .
Pan Prezes podziękowała Dyrekcji Szkoły Emmanuel oraz wszystkim nauczycielom za sumienną i rzetelną pracę jaką wykonywali w tym roku szkolnym. Na koniec Pani Dyrektor życzyła wszystkim uczniom i ich rodzinom miłych, bezpiecznych wakacji i szczęśliwego powrotu do szkoły juz w nowym roku szkolnym.