Wielkie ważenie w klasie 1b. Poznajemy różne rodzaje wag i jednostkę masy – kilogram.