Zajęcia plastyczne w klasie VI pod nazwa  ,,My wiemy co jemy”