Ruch obrotowy i obiegowy Ziemi był dziś głównym tematem w klasie 3b.🌅🌔🌘🌖🌑🌒🌄

The gallery was not found!