Przypowieść o zagubionej owcy w Ewangelii wg. Św. Łukasza była dziś tematem poranka. Dzieci zobrazowały Boga jako Pasterza zatroskanego, kochającego, który jest dobrym i dba o to, co małe, cierpiące, zagubione i potrzebujące pomocy. Bóg jest zatem miłosierny dla wszystkich i wszyscy tak samo zasługują na miejsce w niebie, jeśli tylko grzesznicy się nawrócą. Nieważne jest, jakie czyny popełnił człowiek, ważne, że potrafił naprawić swoje błędy. Na zakończenie pokolorowane zostały baranki i zaśpiewaliśmy hymn poranka
,,Ci co zaufali Panu” 🙂