Uczniowie 1a wsłuchując się w szmer wody poznali legendę o powstaniu Wisły. Śledzili na mapie jej bieg i wymieniali miejscowości przez które przepływa. Ulepili stateczki z plasteliny i przeprowadzili doświadczenie sprawdzając które przedmioty unoszą się na powierzchni wody, a które toną i jaki ma to związek z powietrzem.