Czujemy wiosnę! 
Uczniowie klasy 2 ciepło pozdrawiają z dzisiejszego spaceru. 😊🌞