Palcem po mapie w klasie 1a  Uczniowie śledzili bieg Wisły, wyszukiwali na mapie główne polskie miasta, wypowiadali się o polskich tradycjach oraz rozpoznawali tradycyjne potrawy. 🙂