Dziś na poranku czytaliśmy i rozważaliśmy Ewangelię ,,Błogosławieni jesteście”- Łk 6,17.20-26
Zrozumieliśmy, że Jezus nie przekreśla bogactwa ani tym bardziej ludzi bogatych. 🙂
Chce tylko, byśmy zrozumieli niebezpieczeństwo związane z bogactwem, nabrali do niego dystansu i podporządkowali go służbie Bogu (i ludziom, zwłaszcza najbiedniejszym). Zamiast bogactw doczesnych, powinniśmy raczej starać się być „bogatym przed Bogiem”. Więcej uwagi poświęcać dzieleniu się swoimi dobrami niż gromadzeniu. Na koniec wszystkie dzieci zaśpiewały ,,Bóg jest tu, dobry jest” tym samym rozpoczynając nowy tydzień. 🙂