Dziś w klasie drugiej podejmowaliśmy temat miast kiedyś i dziś. Z tego względu w trakcie zajęć plastyczno- technicznych uczniowie pracując w grupach tworzyli makiety własnych miast. Dziewczynki i chłopcy w dużym skupieniu pracowali przez dwie lekcje ucząc się nie tylko współpracy, ale także niełatwej sztuki kompromisu. Efekty ciężkiej pracy i super zaangażowania dzieci prezentowały podczas piątkowych zajęć. 🙂