Uczniowie klasy drugiej w czasie zajęć edukacyjnych projektowali Układ Słoneczny pracując w grupach. Była to okazja nie tylko do utrwalenia nazw planet i poszerzenia wiedzy o kosmosie, ale także cenna lekcja rozwijania umiejętności przydziału ról w grupach oraz współpracy 😁