O STOWARZYSZENIU

KIM JESTEŚMY?

Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja wspiera kształcenie dzieci w Polsce. Naszym pragnieniem i celem stało się wychowanie pełnego pasji, odpowiedzialnego młodego pokolenia, które będzie pozytywnie oddziaływało na społeczeństwo. Ten cel realizujemy poprzez m.in tworzenie placówek edukacyjnych oferujących kształcenie oparte na biblijnych zasadach, wspieranie rodzin w procesie wychowania dzieci oraz kształcenie nauczycieli i pracowników systemu oświaty.

NASZA MISJA

Misją Stowarzyszenia Edukacyjnego Integracja jest wykształcenie młodego pokolenia, które cechować będzie radość życia, wysokie standardy moralne i chęć do pełnego pasji, pozytywnego oddziaływania na swoje środowisko.
Poprzez edukację najmłodszego pokolenia, już dziś efektywnie wpływamy na lepszą przyszłość naszego kraju.

CO NAS WYRÓŻNIA?

  • Pozytywne opinie na temat edukacji domowej dzieci i młodzieży.
  • Zaufanie jakim obdarzają nas uczniowie i ich rodzice („homeschooling”).
  • Posiadamy wysokie wyniki z zewnętrznych egzaminach szkolnych.
  • Zapewniamy integralny rozwój dziecka we wszystkich płaszczyznach.
  • Prowadzimy edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Kształtujemy charakter naszych dzieci w oparciu o wartości chrześcijańskie.
  • Okazujemy szacunek i miłość naszym podopiecznym, pokazując im, jak mają postępować wobec innych.
  • Wspieramy rodziców w procesie wychowania dzieci.
  • Współpracujemy z ponad dwudziestoma placówkami edukacji chrześcijańskiej w Polsce, kształtując nauczycieli i dyrektorów.

ZAŁOŻYCIELE

Pomysłodawcą i założycielem Stowarzyszenia jest Jacek Weigl – pełen pasji ojciec sześciorga dzieci. Zgromadził wokół siebie grupę osób z kilkunastu środowisk chrześcijańskich w Warszawie, które tak jak on chciały wysokiego poziomu kształcenia dla swoich dzieci oraz właściwego ukształtowania ich charakteru. Od 2015 roku funkcję Prezesa Stowarzyszenia pełni Andrzej Witek – mąż, ojciec trzech córek, dziadek, chrześcijanin – naśladowca Chrystusa, Gedeonita, działacz charytatywny na rzecz dzieci i młodzieży.

 

sei-logo

 

 

 

 

 

BACK