Andrzej Witek

Prezes Stowarzyszenia Edukacyjnego Integracja

Absolwent:

 • Szkoły Muzyczne I i II stopnia,
 • Wojskowe Liceum Muzyczne w Gdańsku,
 • Uniwersytetu Jagiellońskiego – wydział filozoficzny, kierunek socjologia
 • Uniwersytetu Pedagogicznego – pedagogika,
 • Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – edukacja muzyczna
 • Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji – organizacja i zarządzanie i  oświatą,
 • Studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, szkolenia certyfikowane, sympozja, konferencje, warsztaty.

Doświadczenie zawodowe:

 • Żołnierz zawodowy na emeryturze po 21 latach służby zawodowej w desancie, orkiestrze i administracji wojskowej w zakresie promocji, rekrutacji i szkolnictwa wojskowego,
 • Od 10 lat wykładowca psychologii, socjologii, polityki społecznej i etyki w Mazowieckiej Szkole Wyższej oraz Policealnej Szkole Detektywów i Pracowników Ochrony O’chikara w Krakowie, Katowicach, Zakopanem i Oświęcimiu,
 • Społeczny Kurator Sądowy dorosłych dla Krakowa Nowej Huty,
 • Nauczyciel muzyki w klasach 4-6,
 • Wieloletni Dyrektor Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Uczeń” w Krakowie,
 • Od 2005 roku zaangażowany w rozwój edukacji chrześcijańskiej w Krakowie,
 • Przyczynił się do utworzenia dwóch nowych chrześcijańskich placówek oświatowych w Krakowie,
 • Organizator kolonii letnich i zimowisk dla dzieci i młodzieży od 2009 r. systematycznie dwa razy w roku,
 • Rozwinął pomoc dla dzieci niepełnosprawnych i z Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi,
 • Rozwinął edukację włączającą,
 • Współpracuje z wieloma szkołami oraz instytucjami wspierającymi oświatę w Polsce (przedszkola, stowarzyszenia, fundacje, Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne, Uniwersytety, Instytuty Przywództwa, Katedry Zarządzania),
 • Wieloletni Lider Muzyczny, założyciel trzech zespołów muzycznych oraz Krakowskiej Chrześcijańskiej Orkiestry Kameralnej,
 • Muzyk multiinstrumentalista, kompozytor, aranżer i autor tekstów, także piosenek dla dzieci i młodzieży,
 • od 1992 r. charytatywnie zaangażowany w służbę na rzecz resocjalizacji i ewangelizacji osób osadzonych w zakładach zamkniętych,
 • Mąż, ojciec trzech córek, dziadek, chrześcijanin – naśladowca Chrystusa, działacz charytatywny na rzecz dzieci i młodzieży.

Myśli przewodnie:

Odpowiadając rzekł, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem


O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja wspiera kształcenie dzieci w Polsce. Naszym pragnieniem i celem stało się wychowanie pełnego pasji, odpowiedzialnego młodego pokolenia, które będzie pozytywnie oddziaływało na społeczeństwo. Ten cel realizujemy poprzez m.in tworzenie placówek edukacyjnych oferujących kształcenie oparte na biblijnych zasadach, wspieranie rodzin w procesie wychowania dzieci oraz kształcenie nauczycieli i pracowników systemu oświaty.

Pomysłodawcą, założycielem i przewodniczącym komisji rewizyjnej Stowarzyszenia jest Jacek Weigl – pełen pasji ojciec piątki dzieci. Zgromadził wokół siebie grupę osób z kilkunastu środowisk chrześcijańskich w Warszawie, które tak jak on chciały wysokiego poziomu kształcenia dla swoich dzieci oraz właściwego ukształtowania ich charakteru.

sei-logo