POBIERZ

DOKUMENTY DO POBRANIA

Chrześcijańska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „Emmanuel” z włączonymi klasami Gimnazjum – CHSPE
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „Emmanuel” – NSPE


DZIECI W SZKOLE

ABC funkcjonowania w Szkołach „EMMANUEL” – POBIERZ

Plan lekcji obowiązuje od dnia 03/09/2019 roku – POBIERZ

Wykaz cichych dzwonków – POBIERZ

Platforma moodle – POBIERZ


SZKOŁA DLA DZIECI

Kalendarz Szkół, aktualizacja 06/09/2019 – POBIERZ
Wykaz dyżurów nauczycieli dla rodziców – POBIERZ
Płatności w szkołach „Emmanuel” – KOMUNIKAT – POBIERZ

Oświadczenie – powrót dziecka do domu CHSPE – POBIERZ
Oświadczenie – powrót dziecka do domu NSPE – POBIERZ

Szczegółowy Plan Oceniania – POBIERZ
Program wychowawczo-profilaktyczny Szkół Podstawowych „Emmanuel” na lata 2018/2021- POBIERZ

Statut Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Emmanuel – POBIERZ
Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Emmanuel – POBIERZ

Ogólne warunki ubezpieczenia 2019/2020 – POBIERZ
Polisa EDU PLUS – czynna w okresie 01.09.2019 do 31.08.2020 – POBIERZ

∴ Regulamin stołówki – cena abonamentu – POBIERZ
∴ Regulamin Organizowania Wycieczek Szkolnych – POBIERZ
∴ Regulamin korzystania z placu zabaw – POBIERZ
∴ Zasady ewakuacji – procedura na wypadek wystąpienia zagrożenia – POBIERZ
∴ Procedura postępowania – wypadek w szkole CHSPE – POBIERZ
∴ Procedura postępowania – wypadek w szkole NSPE – POBIERZ
∴ Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci ze Szkoły – POBIERZ

Zaświadczenie Prezydenta Miasta Krakowa CHSPE – POBIERZ
Zaświadczenie Prezydenta Miasta Krakowa NSPE – POBIERZ

Polityka prywatności – zgodnie z RODO – POBIERZ


DZIECI DO SZKOŁY

Wniosek o przyjęcie ucznia do Szkoły Podstawowej – POBIERZ
Kwestionariusz dla kandydata na ucznia do Szkoły Podstawowej – POBIERZ
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – POBIERZ

DLA EDUKACJI DOMOWEJ

Regulamin Edukacji Domowej_SP – POBIERZ
Wniosek o wydanie zezwolenia na naukę poza szkołą – POBIERZ
Oświadczenie o zapewnieniu warunków do realizacji podstawy programowej – POBIERZ
Zobowiązanie do przystąpienia do egzaminów – POBIERZ
Kwestionariusz dla kandydata na ucznia do Szkoły Podstawowej – POBIERZ
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – POBIERZ


Z przyjemnością informujemy, że Chrześcijańska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „Emmanuel” uzyskała status Niepublicznej Szkoły ośmioletniej na podstawie Zaświadczenia Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 63/17.